Vojenská střední škola MO v Moravské Třebové a Sokolově | kariera.army.cz

Vojenská střední škola MO v Moravské Třebové a Sokolově

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ A SOKOLOVĚ 2023/2024

Vojenská střední škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové a Sokolově je tady pro mladé se zájmem o matematiku, přírodní vědy, informatiku, strojařinu a cizí jazyky.

Studijní obory v Moravské Třebové:

 • Vojenské lyceum
 • Elektrotechnika - specialista vzdušných sil
 • Elektrotechnika - specialista pozemních sil
 • ​Dny otevřených dveří: 4.11.2022, 2.12.2022, 6.1.2023

 

Studijní obor v Sokolově:

 • Strojírenství
 • Dny otevřených dveří: 13.10.2022, 12.1.2023

 

Přijímačky:

 • do 31.1.2023 navštívit v doprovodu zákonného zástupce rekrutační středisko
 • do 1.3.2023 odeslat přihlášku ke studiu s posudkem o zdravotní zůsobilosti
 • český jazyk a literatura, matematika, tělesná výchova
 • řádný termín: 13. - 14. 4. 2023
 • náhradní termín: 10. - 11. 5. 2023

Uplatnění absolventů:

 • útvary pozemních sil
 • útvary vzdušných sil
 • útvary logistiky
 • pokračování ve studiu technických oborů na Univerzitě obrany v Brně

 

Studium je podobné tomu na civilních školách s rozšířenou výukou výpočetní techniky a cizích jazyků (angličtiny). Takže se s touto moderní školou uplatníš v podstatě všude. Součástí našeho studia je i vojenská profesní příprava.

Žáci Vojenské střední školy v Moravské Třebové mohou během studia získat:

 • osvědčení o vykonání jazykových zkoušek podle normy STANAG 6001
 • doklad o počítačové gramotnosti – evropský certifikát ECDL
 • osvědčení o absolvování speciálního kurzu zdravotnické přípravy v Hradci Králové
 • žáci oboru Elektrotechnika pak získají osvědčení o odborné způsobilosti § 5 Vyhlášky č. 50/1978 Sb., za speciální kurz elektrocentrál v moravském Vyškově

 

Žáci oboru Strojírenství v Sokolově mohou získat navíc:

 • řidičské oprávnění skupiny "B"

 

Přijímáni jsou bezúhonní chlapci a dívky s občanstvím v EU (finančně a materiálně zabezpečujeme pouze studenty s českým občanstvím) a ukončenou povinnou školní docházkou, tělesně zdatní a v dobrém zdravotním stavu. A samozřejmostí je také úspěšné složení přijímacích zkoušek.
Žáci mají k dispozici moderní učebny a laboratoře, velké kino, audiovizuální středisko, fotbalové hřiště, posilovnu, saunu, tenisové kurty a také například i střelnici.
Škola organizuje odborný lyžařský a plavecký výcvik, zájezdy a putovní tábory, taneční kurzy, letní vojenské soustředění, kulturní a společenská představení a mnoho jiného. Žáci, kteří dosáhnou velmi dobrých studijních výsledků, získají prospěchové stipendium až 2 500 Kč měsíčně.
Moravská Třebová a Sokolov jsou prostě super začátek. Zaujala tě tato střední škola? Tak navštiv její stránky a vyhledej si další informace nebo si zde stáhni naši brožurku o vojenské střední