Platové podmínky v AZ | kariera.army.cz

Platové podmínky v AZ

FINANČNÍ ODMĚNA ZA SLUŽBU V AZ

Pokud jsi armádou takříkajíc nepolíbený a chceš sloužit v AZ, budeš vojenský výcvik začínat kurzem základní přípravy ve Vyškově na Moravě. Staneš se „záložníkem". První dohoda je na 24 měsíců a jednotku nelze během této doby změnit. Službu si na vlastní žádost můžeš po odsloužení svého prvního závazku prodloužit. Kdo už v minulosti absolvoval základní vojenskou službu nebo náhradní službu („civilku") anebo DVC, nezačíná ve Vyškově, ale přímo u konkrétní jednotky AZ. Jako vojáka v aktivní záloze ozbrojených sil ČR tě k plnění úkolů budeme připravovat na vojenských cvičeních, za které ti náleží služné – finanční odměna. Ve Vyškově budeš 6 týdnů anebo 2 x 3 týdny a ještě dalších 6 týdnů odsloužíš v prvním roce služby u své jednotky. V následujících letech služby se běžně slouží po 4 týdny ročně.

Teď už rámcově znáš dobu a rozvržení služby. Můžeme tedy přejít k samotnému služnému. V tabulce níže jsou platové tarify vojáků z povolání platné od 1.1.2022 i pro záložníky. V průběhu služby v AZ máš také vojenskou hodnost, která bude odpovídat jedné z té v tabulce a právě z oné hodnosti se vypočítává služné za jeden den. Služné za jeden den (v tabulce i všude okolo jsou jen nezdaněné částky) si vynásobíš dny ve službě a získáš celkovou výši služného. Služné v hodnosti vojína se týká jen těch bez absolvovaného kurzu základní přípravy, jak píšeme hned na začátku.
 

    VOJENSKÁ HODNOST 

     SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ)    

      SLUŽNÉ V AZ ZA DEN

 vojín 

 16 200 Kč                     540 Kč

 svobodník

 27 550 Kč

      918 Kč

 desátník

 28 990 Kč

      966 Kč

 četař

 30 570 Kč

      1019 Kč

 rotný

 35 280 Kč

     1176 Kč

            rotmistr

 37 640 Kč

     1254 

 nadrotmistr

 40 020 Kč

     1334 Kč

 praporčík

 42 640 Kč

     1421 Kč

 nadpraporčík

 45 500 Kč

     1516 Kč

 štábní praporčík

 58 620 Kč

     1954 Kč

 poručík

 40 260 Kč

     1342 Kč

 nadporučík

 45 500 Kč

     1516 Kč

 kapitán

 52 070 Kč

     1735 Kč

 major

 58 620 Kč

     1954 Kč

 podplukovník

 65 190 Kč

     2173 Kč

 

Aby ti ta tabulka nahoře opravdu dávala smysl, přečti si hlavně text hned nad ní! Řekněme si teď něco o roční odměně ve výši 18 000 Kč, která ti bude vyplacena do konce ledna, pokud jsi v předcházejícím roce absolvoval alespoň jedno pravidelné cvičení AZ a o dalších odměnách a bonusech.

Myslíme na mladé a přicházíme s odměnou pro studenty. Jsi-li na prezenčním studiu vysoké školy a mladší 26 let, vedle výše uvedené roční odměny ti náleží i motivační studijní odměna ve výši až 6000 Kč. Dostal bys ji v kalendářním roce, ve kterém jsi byl zařazen do AZ. Další peníze k vojákovi samozřejmě přicházejí se službou v operačním nasazení (například při povodních) a to samé se týká i služby mimo území ČR. Voják v AZ má také nárok na proplacení jízdného do místa cvičení a zpět. Během cvičení máš od nás zdarma stravování a ubytování, vyčištění uniformy po skončení cvičení jde také za námi.


AKTIVNÍ ZÁLOHA A ZAMĚSTNAVATEL

Zaměstnavatel je ze zákona (zákoník práce) povinen tě uvolnit na cvičení aktivní zálohy. Čerpat řádnou dovolenou kvůli tomu nebudeš. Tečka. Nadto bude zaměstnavatel rád, že se jeho zaměstnanec účastní aktivit, které z něj dělají disciplinovanějšího (tohle slovo před ním používej) a fyzicky i psychicky připraveného jedince. Jestli nepracuješ takzvaně ve státním, vykompenzujeme tvému zaměstnavateli i finanční ztrátu, která mu mohla vzniknout tím, že tě na cvičení AZ uvolnil.

A o jaké částce se tady vlastně bavíme? O aktuální průměrné mzdě v ČR před tvým nástupem do služby, což by dnes bylo přibližně 37 500 Kč hrubého. Ta bude zaměstnavateli vyplacena v plné výši v případě, že tě povoláme na neplánované cvičení AZ. Dvě třetiny této částky vyplácíme zaměstnavateli v případě, kdy budeš povolán na jedno z cvičeních plánovaných. Teď už máš celkem dost informací, ale kdybys chtěl ještě i jiné... ve stažitelném obsahu máme brožurku pro zájemce o službu v AZ. Mrkni na ni. Nebo navštiv hlavní web aktivní zálohy a DVC.