Platové podmínky v AZ

FINANČNÍ ODMĚNA ZA SLUŽBU V AZ

Pokud jsi armádou takříkajíc nepolíbený a chceš sloužit v AZ, budeš začínat ve Vyškově. Staneš se „záložákem" na 3 roky a službu si na vlastní žádost můžeš prodloužit. Kdo už v minulosti absolvoval základní vojenskou službu nebo náhradní službu („civilka") anebo DVC, nezačíná ve Vyškově, ale přímo u konkrétní jednotky AZ. Jako vojáka v aktivní záloze ozbrojených sil ČR tě k plnění úkolů budeme připravovat na vojenských cvičeních, za které ti náleží služné – finanční odměna. Ve Vyškově budeš 6 týdnů a ještě dalších 6 týdnů by měl každý odsloužit v prvním roce služby. V následujících letech služby se běžně slouží po 4 týdny ročně.

Teď už rámcově znáš dobu a rozvržení služby. Můžeme tedy přejít k samotnému služnému. V tabulce níže jsou platové tarify vojáků z povolání. V průběhu služby v AZ máš také vojenskou hodnost, která bude odpovídat jedné z těch v tabulce a právě z oné hodnosti se vypočítává služné za jeden den. Služné za jeden den (v tabulce i všude okolo jsou jen nezdaněné částky) si vynásobíš dny ve službě a získáš celkovou výši služného. Služné v hodnosti vojína se týká jen těch armádou nepolíbených, jak píšeme hned na začátku.
 

    VOJENSKÁ HODNOST 

     SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ)    

      SLUŽNÉ V AZ ZA DEN

 vojín 

 13 350 Kč                     445 Kč

 svobodník

 25 350 Kč

      845 Kč

 desátník

 26 790 Kč

      893 Kč

 četař

 28 370 Kč

      946 Kč

 rotný

 33 080 Kč

     1103 Kč

            rotmistr

 35 440 Kč

     1181

 nadrotmistr

 37 820 Kč

     1261 Kč

 praporčík

 40 440 Kč

     1348 Kč

 nadpraporčík

 43 300 Kč

     1443 Kč

 štábní praporčík

 56 420 Kč

     1881 Kč

 poručík

 38 060 Kč

     1269 Kč

 nadporučík

 43 300 Kč

     1443 Kč

 kapitán

 49 870 Kč

     1662 Kč

 major

 56 420 Kč

     1881 Kč

 podplukovník

 62 990 Kč

     2100 Kč

 

Aby ti ta tabulka nahoře opravdu dávala smysl, přečti si hlavně text hned nad ní! Řekněme si teď něco o dalším bonusu, o roční odměně ve výši 18 000 Kč, která ti bude vyplacena do konce ledna, pokud jsi v předcházejícím roce absolvoval alespoň jedno pravidelné cvičení AZ. Další peníze k vojákovi samozřejmě přicházejí se službou v operačním nasazení (například při povodních) a to samé se týká i služby mimo území ČR.

Myslíme na mladé a přicházíme s odměnou pro studenty. Jsi-li na prezenčním studiu a mladší 26 let, vedle výše uvedené odměny ti můžeme dát i motivační studijní odměnu ve výši 6000 Kč. Dostal bys ji v kalendářním roce, ve kterém jsi byl zařazen do aktivní zálohy. Voják v aktivní záloze má také nárok na proplacení jízdného do místa cvičení a zpět. Během cvičení máš od nás zdarma stravování a ubytování, vyčištění uniformy po skončení cvičení jde také za námi.


AKTIVNÍ ZÁLOHA A ZAMĚSTNAVATEL

Zaměstnavatel je ze zákona (zákoník práce) povinen tě uvolnit na cvičení aktivní zálohy. Čerpat řádnou dovolenou kvůli tomu nebudeš. Tečka. Nadto bude zaměstnavatel rád, že se jeho zaměstnanec účastní aktivit, které z něj dělají disciplinovanějšího (tohle slovo před ním používej) a fyzicky i psychicky připraveného jedince. Jestli nepracuješ takzvaně ve státním, vykompenzujeme tvému zaměstnavateli i finanční ztrátu, která mu mohla vzniknout tím, že tě na cvičení AZ uvolnil.

A o jaké částce se tady vlastně bavíme? O aktuální průměrné mzdě v ČR před tvým nástupem do služby, což by dnes bylo přibližně 32 000 Kč hrubého. Ta bude zaměstnavateli vyplacena v plné výši v případě, že tě povoláme na neplánované cvičení AZ. Dvě třetiny této částky vyplácíme zaměstnavateli v případě, kdy budeš povolán na jedno z cvičeních plánovaných. Teď už máš celkem dost informací, ale kdybys chtěl ještě i jiné... ve stažitelném obsahu máme brožurku pro zájemce o službu v AZ. Mrkni na ni. Nebo navštiv hlavní web aktivní zálohy a DVC.