Plat a příplatky | kariera.army.cz

Plat a příplatky

PLAT A PŘÍPLATKY VOJÁKA Z POVOLÁNÍ

Na internetu jsou k nalezení informace o platech vojáků z povolání, které ale nemusí být vždy úplné nebo pravdivé. Vycházej prosím jen z toho, co se dočteš níže nebo tady. A v mnoha případech považuj uvedený plat za minimální možný, tedy si před něj vždy dosaď „od". Můžeš už mít například děti a pak je ti jasné, že s každou další ratolestí číslovka měsíčního platu narůstá. Za služební pohotovost či za mimořádné výkony v práci také dostaneš nějaké peníze navíc.  

Voják z povolání dostává měsíční plat složený z následujícího:

  • služební tarif (výše tarifu je spjata se stanovenou hodností)
  • výkonnostní příplatek (stanoven na základě služebního hodnocení vojáka 1x za rok)
  • zvláštní příplatek (přiznán za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví)
  • příspěvek na bydlení
  • stabilizační příspěvek (náleží každému vojákovi za každý ukončený kalendářní měsíc služby)
  • náhrady při dojíždění

 

Tak, hotovo, teď už víš, co to znamená složený plat voják z povolání. Počítej ale s tím, že jako voják v kurzu základní přípravy ve Vyškově (Morava) nebudeš mít – s výjimkou služebního tarifu – na nic z výše uvedeného nárok! Vyškov prostě považuj za zkušební dobu v novém zaměstnání...


MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1.1.2021

V horní tabulce vidíš samotný měsíční služební platový tarif, což je tedy jen jedna ze složek platu vojáka, byť stěžejní. V této tabulce jsou částky před zdaněním, v té spodní pak ukázka čisté mzdy na příkladu dvou vojenských hodností. Hrubé složené platy (na to se kouká ještě lépe) si najdi v nabídce volných míst. *Do hodnosti vojína budeš jmenován pouze pro období 2 měsíců v rámci úvodního vojenského výcviku ve Vyškově.
 

 VOJENSKÁ HODNOST      

SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ)

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ + STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK

CELKEM HRUBÝ PLAT

STRÁŽNÝ HRADNÍ STRÁŽE + DALŠÍ PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A NAVÝŠENÍ

STRÁŽNÝ HRADNÍ STRÁŽE

  vojín*          

15 200 Kč

 

15 200 Kč

   

  svobodník

26 850 Kč

10 000 Kč

36 850 Kč

   

  desátník

28 290 Kč

10 000 Kč

38 290 Kč

6 800 Kč

45 090 Kč

  četař

29 870 Kč

10 000 Kč

39 870 Kč

   

  rotný

34 580 Kč

10 000 Kč

44 580 Kč

   

  rotmistr

36 940 Kč

10 000 Kč

46 940 Kč

   

  nadrotmistr

39 320 Kč

10 000 Kč

49 320 Kč

   

  praporčík

41 940 Kč

10 000 Kč

51 940 Kč

   

  nadpraporčík

44 800 Kč

10 000 Kč

54 800 Kč

   

  štábní praporčík

57 920 Kč

10 000 Kč

67 920 Kč

   

  poručík

39 560 Kč

10 000 Kč

49 560 Kč

   

  nadporučík

44 800 Kč

10 000 Kč

54 800 Kč

   

  kapitán

51 370 Kč

10 000 Kč

61 370 Kč

   

  major

57 920 Kč

10 000 Kč

67 920 Kč

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKÁZKA VÝŠE ČISTÉHO PŘÍJMU OD 1.1.2021

Podívej se na složení platu a čistý příjem vojáka po absolvování KZP ve Vyškově – na příkladu hodností svobodníka a desátníka Armády ČR (ženatý a 2 děti).
 

     SLOŽKY PLATU

         SVOBODNÍK

  DESÁTNÍK

      služební tarif

26 850 Kč

   28 290 Kč 

      výkonnostní příplatek

         0 Kč

            0 Kč

      stabilizační příspěvek

   7 000 Kč

      7 000 Kč

      celkem hrubý plat

33 850 Kč

   35 290 Kč

      hrubý plat po zdanění

             30 244 Kč

                31 316 Kč

      příspěvek na bydlení (nedaní se)               3 000 Kč                   3 000 Kč

      příspěvek na 3 členy rodiny (nedaní se)

                 900 Kč

                     900 Kč

     čistý příjem

34 144 Kč

  35 216 Kč

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Až uplyne tříměsíční zkušební doba, bude ti stanoven tento příspěvek. Vždy se jedná o minimálně 3000 Kč/měsíc a částka narůstá s každým členem rodiny nebo podle počtu obyvatel města, ve kterém sloužíš. Tento příspěvek ti stát nezdaní.


VÝSLUHA

Výslužné je odměnou vojákovi za jeho dobré služební výkony, spolehlivost, odvahu a věrnost České republice. Je také motivací, aby u nás schopní a oddaní věci sloužili co možná nejdéle. Nárok na něj vzniká po 15 letech služby a jeho výše je samozřejmě odvozena od hodnosti, tedy s ní spjatého platu, na který voják před odchodem z armády dosáhl. A jelikož jsou platy v AČR nadstandardní, je jasné, že se vždy bude jednat o velice zajímavé peníze.