Plat a příplatky | kariera.army.cz

Plat a příplatky

PLAT A PŘÍPLATKY VOJÁKA Z POVOLÁNÍ

Na internetu jsou k nalezení informace o platech vojáků z povolání, které ale nemusí být vždy úplné nebo pravdivé. Vycházej prosím jen z toho, co se dočteš níže nebo tady. A v mnoha případech považuj uvedený plat za minimální možný, tedy si před něj vždy dosaď „od". Můžeš už mít například děti a pak je ti jasné, že s každou další ratolestí číslovka měsíčního platu narůstá. Za služební pohotovost či za mimořádné výkony v práci také dostaneš nějaké peníze navíc.  

Voják z povolání dostává měsíční plat složený z následujícího:

  • služební tarif (výše tarifu je spjata se stanovenou hodností)
  • výkonnostní příplatek (stanoven na základě služebního hodnocení vojáka 1x za rok)
  • zvláštní příplatek (přiznán za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví)
  • příspěvek na bydlení
  • stabilizační příspěvek (náleží každému vojákovi za každý ukončený kalendářní měsíc služby)
  • náhrady při dojíždění

 

Tak, hotovo, teď už víš, co to znamená složený plat voják z povolání. Počítej ale s tím, že jako voják v kurzu základní přípravy ve Vyškově (Morava) nebudeš mít – s výjimkou služebního tarifu – na nic z výše uvedeného nárok! Vyškov prostě považuj za zkušební dobu v novém zaměstnání...


MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF OD 1.1.2023

V tabulce vidíš samotný měsíční služební platový tarif, což je tedy jen jedna ze složek platu vojáka, byť stěžejní. V této tabulce jsou částky před zdaněním, v tabulce níže je pak ukázka čisté mzdy na příkladu tří vojenských hodností. Hrubě složené platy (na to se kouká ještě lépe) si najdi v nabídce volných míst. *Do hodnosti vojína budeš jmenován pouze pro období 2 měsíců v rámci úvodního vojenského výcviku ve Vyškově.
 

 VOJENSKÁ HODNOST      

SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ)

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ + STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK

CELKEM HRUBÝ PLAT

STRÁŽNÝ HRADNÍ STRÁŽE + DALŠÍ PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI A NAVÝŠENÍ

STRÁŽNÝ HRADNÍ STRÁŽE

  vojín*          

17 300 Kč

 

17 300 Kč

   

  svobodník

30 310 Kč

10 000 Kč

40 310 Kč

   

  desátník

31 890 Kč

10 000 Kč

41 890 Kč

6 800 Kč

48 690 Kč

  četař

33 630 Kč

10 000 Kč

43 630 Kč

   

  rotný

38 810 Kč

10 000 Kč

48 810 Kč

   

  rotmistr

41 410 Kč

10 000 Kč

51 410 Kč

   

  nadrotmistr

44 030 Kč

10 000 Kč

54 030 Kč

   

  praporčík

46 910 Kč

10 000 Kč

56 910 Kč

   

  nadpraporčík

50 050 Kč

10 000 Kč

60 050 Kč

   

  štábní praporčík

64 490 Kč

10 000 Kč

74 490 Kč

   

  poručík

44 290 Kč

10 000 Kč

54 290 Kč

   

  nadporučík

50 050 Kč

10 000 Kč

60 050 Kč

   

  kapitán

57 280 Kč

10 000 Kč

67 280 Kč

   

  major

64 490 Kč

10 000 Kč

74 490 Kč

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKÁZKA VÝŠE ČISTÉHO PŘÍJMU OD 1.1.2023

Podívej se na složení platu a čistý příjem vojáka na příkladu hodností svobodníka, desátníka a poručíka Armády ČR: ženatý a 2 děti, výtečné služební hodnocení, dojíždějící každý všední den z bydliště vzdáleného více než 35 až 40 km.
 

     SLOŽKY PLATU

         SVOBODNÍK

  DESÁTNÍK

PORUČÍK

      služební tarif

30 310 Kč

   31 890 Kč 

44 290 Kč 

      výkonnostní příplatek 2 %

     606 Kč

        636 Kč

     885 Kč 

      stabilizační příspěvek

  7 000 Kč

     7 000 Kč

  7 000 Kč 

      celkem hrubý plat

37 916 Kč

   39 526 Kč

 52 175 Kč 

      hrubý plat po zdanění

            33 742 Kč

                34 935 Kč

 44 303 Kč 
      příspěvek na bydlení (nedaní se)               3 000 Kč                   3 000 Kč    3 000 Kč 

      příspěvek na 3 členy rodiny (nedaní se)

                 900 Kč

                     900 Kč        900 Kč 

      náhrada za dojíždění (nedaní se)

              2 080 Kč

                 2 080 Kč     2 080 Kč 

     čistý příjem

39 722 Kč

  40 915 Kč

  50 283 Kč

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Až uplyne tříměsíční zkušební doba, bude ti stanoven tento příspěvek. Vždy se jedná o minimálně 3000 Kč/měsíc a částka narůstá s každým členem rodiny nebo podle počtu obyvatel města, ve kterém sloužíš. Tento příspěvek ti stát nezdaní.
 

VÝKONNOSTNÍ PŘÍPLATEK

Je stanoven na základě služebního hodnocení vojáka 1x za rok. Příplatek je vojákovi přiznán za velmi dobré až výtečné hodnocení ve výši 1 až 2 % ze služebního tarifu u svobodníka až nadpraporčíka. U poručíka až podplukovníka se jedná o 0,75 až 1,5 % ze služebního tarifu. Příplatek nenáleží vojákovi, jehož služební zařazení odpovídá hodnosti čekatele - po dobu základní přípravy a vstupního studia na Univerzitě obrany.
 

NÁHRADA PŘI DOJÍŽDĚNÍ

Náleží vojákovi, který vykonává službu mimo místo trvalého pobytu. Náhrada vojákovi náleží po dobu, kdy dojíždí k výkonu služby z obce bydliště do obce výkonu služby. Poskytuje se za každý den, ve kterém voják konal službu, a to nejvýše ve výši denní částky stravného při služební cestě. Nedojíždí-li voják denně, náleží mu náhrada nejvýše pětkrát za měsíc.
 

VÝSLUHA

Výslužné je odměnou vojákovi za jeho dobré služební výkony, spolehlivost, odvahu a věrnost České republice. Je také motivací, aby u nás schopní a oddaní věci sloužili co možná nejdéle. Nárok na něj vzniká po 15 letech služby a jeho výše je samozřejmě odvozena od hodnosti, tedy s ní spjatého platu, na který voják před odchodem z armády dosáhl. A jelikož jsou platy v AČR nadstandardní, je jasné, že se vždy bude jednat o velice zajímavé peníze.