Plat a příplatky

PLAT A PŘÍPLATKY VOJÁKA Z POVOLÁNÍ

Na internetu jsou k nalezení informace o platech vojáků z povolání, které ale nemusí být vždy úplné nebo pravdivé. Vycházej prosím jen z toho, co se dočteš níže nebo tady. A v mnoha případech považuj uvedený plat za minimální možný, tedy si před něj vždy dosaď „od". Můžeš už mít například děti a pak je ti jasné, že s každou další ratolestí číslovka měsíčního platu narůstá. Za služební pohotovost či za mimořádné výkony v práci také dostaneš nějaké peníze navíc.  

Voják z povolání dostává měsíční plat složený z následujícího:

  • služební tarif (výše tarifu je spjata se stanovenou hodností)
  • výkonnostní příplatek (stanoven na základě služebního hodnocení vojáka 1x za rok)
  • zvláštní příplatek (přiznán za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví)
  • příspěvek na bydlení
  • stabilizační příplatek (náleží každému vojákovi za každý ukončený kalendářní měsíc služby)
  • náhrady při dojíždění

 

Tak, hotovo, teď už víš, co to znamená složený plat voják z povolání. Počítej ale s tím, že jako voják v kurzu základní přípravy ve Vyškově (Morava) nebudeš mít – s výjimkou služebního tarifu – na nic z výše uvedeného nárok! Vyškov prostě považuj za zkušební dobu v novém zaměstnání...


MĚSÍČNÍ SLUŽEBNÍ PLATOVÝ TARIF

V horní tabulce vidíš samotný měsíční služební platový tarif, což je tedy jen jedna ze složek platu vojáka, byť stěžejní. V této tabulce jsou částky před zdaněním, v té spodní pak ukázka čisté mzdy na příkladu dvou vojenských hodností. Hrubé složené platy (na to se kouká ještě lépe) si najdi v nabídce volných míst. *Do hodnosti vojína budeš jmenován pouze pro období tři měsíců v rámci úvodního vojenského výcviku ve Vyškově.
 

 VOJENSKÁ HODNOST      

      SLUŽEBNÍ TARIF (MĚSÍČNĚ)

  vojín*          

13 350 Kč

  svobodník

25 350 Kč

  desátník

26 790 Kč

  četař

28 370 Kč

  rotný

33 080 Kč

  rotmistr

35 440 Kč

  nadrotmistr

37 820 Kč

  praporčík

40 440 Kč

  nadpraporčík

43 300 Kč

  štábní praporčík

56 420 Kč

  poručík

38 060 Kč

  nadporučík

43 300 Kč

  kapitán

49 870 Kč

  major

56 420 Kč

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKÁZKA VÝŠE ČISTÉHO PŘÍJMU

Podívej se na složení platu a čistý příjem vojáka po absolvování KZP ve Vyškově – na příkladu hodností svobodníka a desátníka Armády ČR.
 

     SLOŽKY PLATU

         SVOBODNÍK

  DESÁTNÍK

      služební tarif

25 350 Kč

   26 790 Kč 

      výkonnostní příplatek

         0 Kč

            0 Kč

      příspěvek na bydlení

  3000 Kč

      3000 Kč

      stabilizační příspěvek

   7000 Kč

      7000 Kč

      celkem

35 350 Kč

   36 790 Kč

     čistý příjem

27 351 Kč

  28 347 Kč

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Až uplyne tříměsíční vyškovská zkušební doba, bude ti stanoven tento příspěvek. Vždy se jedná o minimálně 3000 Kč/měsíc a částka narůstá s každým členem rodiny nebo podle počtu obyvatel města, ve kterém sloužíš. Tento příspěvek ti stát nezdaní.


VÝSLUHA

Výslužné je odměnou vojákovi za jeho dobré služební výkony, spolehlivost, odvahu a věrnost České republice. Je také motivací, aby u nás schopní a oddaní věci sloužili co možná nejdéle. Nárok na něj vzniká po 15 letech služby a jeho výše je samozřejmě odvozena od hodnosti, tedy s ní spjatého platu, na který voják před odchodem z armády dosáhl. A jelikož jsou platy v AČR nadstandardní, je jasné, že se vždy bude jednat o velice zajímavé peníze.