Náborová poradna | Page 4 | kariera.army.cz

Náborová poradna

Určitě tě zajímá, jestli můžeš v armádě sloužit s takzvanou modrou knížkou, brýlemi či alergií... A nebo už máš před nástupem a chceš vědět, jak to s tebou bude během úvodního vojenského výcviku (zkráceně jej nazýváme „KZP“) v moravském Vyškově ? Pak jsi tu správně! A jestli ti ani taková nadílka informací nestačí, zavolej nám, ponoř se do studia těchto dokumentů nebo nám pošli nový dotaz. Nový dotaz

Voják z povolání
Platnost lékařské prohlídky
Jak dlouho platí výsledek lékařské prohlídky z vojenské nemocnice?

Platnost výsledků komplexního lékařského vyšetření je 12 měsíců. Delší lhůta není možná už jen proto, že jeden rok je dosti dlouhá doba, během níž může dojít k závažné změně zdravotního stavu. Proto musí každý uchazeč znovu na vstupní lékařskou prohlídku do vojenské nemocnice, pokud od absolvování té poslední už právě oněch 12 měsíců uplynulo.

Voják z povolání
Provozování živnosti a služba
Jak je to s přivýdělkem během služby v AČR? Mám na mysli živnost.

Pamatuj, že na KZP do Vyškova se vždy nastupuje s potvrzením o pozastavení nebo ukončení živnostenské činnosti! Po nástupu do svého útvaru ale voják výdělečnou činnost výjimečně vykonávat může. Žádost musí být písemně podána veliteli útvaru, následně je spolu se stanoviskem velitele postoupena k posouzení specialistům Agentury personalistiky AČR. O umožnění výkonu výdělečné činnosti vojáka rozhoduje ředitel této agentury.

Už při podávání této žádosti samozřejmě musíš prokázat, zda nebude vykonávaná živnost nějak reálně zasahovat do výkonu služby vojáka z povolání. Hospodářská práva vojáků z povolání vymezuje § 47 zákona 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Doporučujeme ti se na to podívat.

Voják v záloze
AZ, DVC a zájemci ze služebního poměru
Mohou se příslušníci státní policie nebo profesionální hasiči stát i vojáky v záloze?

Nemohou. Měl bys vědět, že jakýkoliv služební poměr příslušnost k AZ i účast na DVC zcela vylučuje. Týká se to například příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR. Všechny tyto složky jsou již samy o sobě součástí integrovaného záchranného systému. Překážkou pro výkon služby vojáka v záloze naopak není zaměstnanecký poměr strážníka městské policie (v tomto případě nejde o služební poměr).

Voják z povolání
Věk vojáka – věková hranice pro službu
Jaká je minimální, ale i maximální věková hranice pro službu?

Věková hranice pro povolání do služebního poměru je ze zákona určena brannou povinností občana, tedy nejméně 18, nejvýše 60 let. V souvislosti s horní věkovou hranicí je u nově nastoupivších vždy nutné počítat také se samotnou délkou služebního poměru – v 60 letech už každý voják z povolání odchází do výslužby. V aktivní záloze je to obdobné a jelikož se v AZ slouží 3 roky, měl by uchazeč mít maximálně 57 let.
 

Voják z povolání
Plastika křížového vazu kolene
Jsem po plastice křížového vazu v koleni. Jaké jsou mé šance na přijetí?

Vše závisí na výsledcích ortopedického vyšetření ve vojenské nemocnici. Přijmeme tě víceméně bez výhrad, pokud od operace uběhly nejméně 2 roky a s kolenem nemáš vůbec žádné problémy. Důležitá je zejména stabilita samotného kloubu. Zdravotní klasifikaci „C" (schopen s omezením) od nás dostaneš tehdy, kdy je na koleni znát mírná nestabilita a projevují se i mírné známky artrózy kloubu. Ještě jednou ti zopakujeme, že vše opravdu závisí na výsledku ortopedického vyšetření ve vojenské nemocnici.

Nový dotaz

Zavřít
Pokus se malinko zamyslet nad co možná největší věcností (přesností) své otázky. Zájemci o službu, kteří již odeslali elektronický formulář, nám v každém případě pomohou tím, když u svého dotazu zanechají údaj data narození a trvalého bydliště, popřípadě rodné číslo. Na tvůj dotaz odpovíme co možná nejrychleji. V odpovědi ti budeme vykat, neradi bychom zamířili vedle. A pokud máš k diskuzi opravdu mnoho témat najednou, raději nám zavolej.
Zavřít