Náborová poradna | Page 3 | kariera.army.cz

Náborová poradna

Určitě tě zajímá, jestli můžeš v armádě sloužit s takzvanou modrou knížkou, brýlemi či alergií... A nebo už máš před nástupem a chceš vědět, jak to s tebou bude během úvodního vojenského výcviku (zkráceně jej nazýváme „KZP“) v moravském Vyškově ? Pak jsi tu správně! A jestli ti ani taková nadílka informací nestačí, zavolej nám, ponoř se do studia těchto dokumentů nebo nám pošli nový dotaz. Nový dotaz

Voják z povolání
Provozování živnosti a služba
Jak je to s přivýdělkem během služby v AČR? Mám na mysli živnost.

Pamatuj, že na KZP do Vyškova se vždy nastupuje s potvrzením o pozastavení nebo ukončení živnostenské činnosti! Po nástupu do svého útvaru ale voják výdělečnou činnost výjimečně vykonávat může. Žádost musí být písemně podána veliteli útvaru, následně je spolu se stanoviskem velitele postoupena k posouzení specialistům Agentury personalistiky AČR. O umožnění výkonu výdělečné činnosti vojáka rozhoduje ředitel této agentury.

Už při podávání této žádosti samozřejmě musíš prokázat, zda nebude vykonávaná živnost nějak reálně zasahovat do výkonu služby vojáka z povolání. Hospodářská práva vojáků z povolání vymezuje § 47 zákona 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Doporučujeme ti se na to podívat.

Voják z povolání
Počet dioptrií a služba
Kolik dioptrií je maximum pro vstup do Armády ČR a ke studiu na vojenských školách?

Na úvod si projdeme nějaké zkratky:

„D“ jsou dioptrie

„-“ je krátkozrakost ( uvádí se i jako „=“ )

„+“ je dalekozrakost.

Obecně při hodnotách -7 D nebo + 6 D můžeme do AČR přijmout i se zdravotní klasifikací „A“ (schopen bez omezení), za předpokladu, že se zrakem nemá uchazeč další problémy. Ale pozor, pro specializované funkce, tedy výsadkář, řidič, radista, operátor radiolokátoru, strážní služba – jsou požadavky na zrak přísnější a jako průzkumník či operátor protitankového kompletu musí uchazeč vidět jako ostříž, nesmí mít žádné dioptrie. Rozhoduje schopnost přečíst písmo na optotypových tabulích. Zdravotní klasifikaci „C“ (schopen s omezením) stanovíme uchazečům, u nichž vyšetření zraku vykazuje hodnoty – 7 D až 9,75 D nebo +6 D až +7,75 D. Nad -10D nebo +8 D už to nemá v AČR vůbec cenu zkoušet…

 

Ke studiu na UO je nutné mít naturální visus, tedy schopnost přečíst písmo bez brýlí či čoček, alespoň 0,25, to si uchazeč může vyzkoušet u optika nebo očního lékaře na optotypových tabulích s písmeny. Pokud má uchazeč krátkozrakost s více než jednou dioptrií, už může mít problém!  Uchazeč by se měl poradit s očním lékařem, zda by tenhle problém nevyřešila jednoduchá operace rohovky.

 

Voják v záloze
AZ, DVC a zájemci ze služebního poměru
Mohou se příslušníci státní policie nebo profesionální hasiči stát i vojáky v záloze?

Nemohou. Měl bys vědět, že jakýkoliv služební poměr příslušnost k AZ i účast na DVC zcela vylučuje. Týká se to například příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR. Všechny tyto složky jsou již samy o sobě součástí integrovaného záchranného systému. Překážkou pro výkon služby vojáka v záloze naopak není zaměstnanecký poměr strážníka městské policie (v tomto případě nejde o služební poměr).

Voják z povolání
Vyškov a bývalí vojáci z povolání
Nastupují bývalí vojáci z povolání také na vyškovský tříměsíční výcvik?

Voják povolaný zpět do služby (tedy znovupovolaný voják) neabsolvuje ve Vyškově kurz základní přípravy. Ale to pouze v případě, že tento kurz již v minulosti absolvoval a úspěšně dokončil.

Voják z povolání
Věk vojáka – věková hranice pro službu
Jaká je minimální, ale i maximální věková hranice pro službu?

Věková hranice pro povolání do služebního poměru je ze zákona určena brannou povinností občana, tedy nejméně 18, nejvýše 60 let. V souvislosti s horní věkovou hranicí je u nově nastoupivších vždy nutné počítat také se samotnou délkou služebního poměru – v 60 letech už každý voják z povolání odchází do výslužby. V aktivní záloze je to obdobné a jelikož se v AZ slouží 3 roky, měl by uchazeč mít maximálně 57 let.
 

Nový dotaz

Zavřít
Pokus se malinko zamyslet nad co možná největší věcností (přesností) své otázky. Zájemci o službu, kteří již odeslali elektronický formulář, nám v každém případě pomohou tím, když u svého dotazu zanechají údaj data narození a trvalého bydliště, popřípadě rodné číslo. Na tvůj dotaz odpovíme co možná nejrychleji. V odpovědi ti budeme vykat, neradi bychom zamířili vedle. A pokud máš k diskuzi opravdu mnoho témat najednou, raději nám zavolej.
Obrázkové CAPTCHA
Zavřít