Náborová poradna | Page 12 | kariera.army.cz

Náborová poradna

Určitě tě zajímá, jestli můžeš v armádě sloužit s takzvanou modrou knížkou, brýlemi či alergií... A nebo už máš před nástupem a chceš vědět, jak to s tebou bude během úvodního vojenského výcviku (zkráceně jej nazýváme „KZP“) v moravském Vyškově ? Pak jsi tu správně! A jestli ti ani taková nadílka informací nestačí, zavolej nám, ponoř se do studia těchto dokumentů nebo nám pošli nový dotaz. Nový dotaz

Voják z povolání
Cizí jazyky a začátek v Armádě ČR
Jaké jsou aktuální požadavky na jazykové znalosti při vstupu do Armády ČR?

Pokud máš maturitu či ještě vyšší vzdělání, budeš v průběhu kurzu základní přípravy ve Vyškově na Moravě absolvovat vstupní přezkoušení z anglického jazyka. Jedná se o opravdové základy angličtiny, přezkoušení není náročné. Výsledek přezkoušení nadto neovlivní tvé hodnocení v kurzu a zařazení na určenou pozici. Nováčků s vyučením (SOU s výučním listem) se toto přezkoušení netýká. Jiná situace samozřejmě nastává v případě specialistů, u kterých vyžadujeme znalost angličtiny na vyšší úrovni, ale to už zase není záležitostí vyškovského KZP.

Voják z povolání
Základní podmínky pro vstup do AČR
Jaké základní podmínky musí splňovat uchazeč o službu v armádě?

Co říká zákon? Zákon stanovuje, že uchazeči o službu Armádě ČR musí být občané ČR starší 18 let, trestně bezúhonní, zdravotně způsobilí, musí mít ukončené alespoň střední odborné vzdělání (tedy minimálně výuční list) a nesmí být ke dni nástupu do Armády ČR členem politické strany nebo odborové organizace. Ještě před nástupem budeš muset podepsat vojenskou přísahu. Navíc bys měl samozřejmě splňovat případné další požadavky, které vyplývají z obsazované pozice (např. mít řidičský průkaz, příslušné vzdělání, odbornou praxi a podobně).

Voják z povolání
Konkrétní odbornost v civilu a následně i v armádě
Jestliže jsem civilním povoláním zdravotník, budu tuto profesi vykonávat také ve službě v Armádě ČR? Chci v AČR dělat to, v čem jsem byl dobrý i jako civil.

Jako voják z povolání budeš zařazen dle potřeb a plánovaných úkolů vojenských útvarů AČR, což ti v zásadě může znít dosti tvrdě. Ale čti dál. Civilní specializace (odbornost) uchazeče je pak zpravidla předurčující v otázce zařazení ke konkrétnímu útvaru a tedy i na konkrétní vojenskou profesi. S uchazeči vždy vedeme dialog o jejich nejvhodnějším uplatnění v rámci Armády ČR. Jinými slovy – budeme se snažit využit tvé schopnosti tak, aby z toho obě strany měly co největší prospěch a ty ses mohl dále rozvíjet.

Voják z povolání
Start služby bez nutnosti výcviku ve Vyškově
Může někdo začít se službou v AČR a přitom neabsolvovat KZP ve Vyškově?

To ne, takové pozice v rámci služebního poměru vojáka z povolání neexistují a existovat nebudou. Například také službě v Hradní stráži či Vojenské policii předchází dvouměsíční kurz základní přípravy ve Vyškově. Vyškovský výcvik a v plné délce je pro nováčky zkrátka nezbytný vojenský základ.

Voják z povolání
Změna údajů v již odeslaném online formuláři
Mám již po registraci přes váš online formulář zájemce, nicméně jsem v něm něco zapomněl uvést. Je možné zpětné doplnění nebo změna údajů v tomto formuláři?

Změny v registračním formuláři nebo jeho doplnění (změna bydliště, absolvovaná škola...) provést můžeš, pošli nám strukturovaný a srozumitelný požadavek s novými údaji na e-mail nabor@army.cz. Nezapomeň ve zprávě uvést své celé jméno, bydliště a datum narození nebo rodné číslo!
 

Nový dotaz

Zavřít
Pokus se malinko zamyslet nad co možná největší věcností (přesností) své otázky. Zájemci o službu, kteří již odeslali elektronický formulář, nám v každém případě pomohou tím, když u svého dotazu zanechají údaj data narození a trvalého bydliště, popřípadě rodné číslo. Na tvůj dotaz odpovíme co možná nejrychleji. V odpovědi ti budeme vykat, neradi bychom zamířili vedle. A pokud máš k diskuzi opravdu mnoho témat najednou, raději nám zavolej.
Obrázkové CAPTCHA
Zavřít