Náborová poradna | kariera.army.cz

Náborová poradna

Určitě tě zajímá, jestli můžeš v armádě sloužit s takzvanou modrou knížkou, brýlemi či alergií... A nebo už máš před nástupem a chceš vědět, jak to s tebou bude během úvodního vojenského výcviku (zkráceně jej nazýváme „KZP“) v moravském Vyškově ? Pak jsi tu správně! A jestli ti ani taková nadílka informací nestačí, zavolej nám, ponoř se do studia těchto dokumentů nebo nám pošli nový dotaz. Nový dotaz

Voják z povolání
Služba v armádě cizího státu
Chci pomoci na Ukrajině. Mohu vstoupit do cizí armády?
Ve smyslu branného zákona smí občan ČR vstoupit do ozbrojených sil jiných států pouze se souhlasem prezidenta republiky na základě žádosti předkládané prostřednictvím ministerstva obrany.

Souhlas prezidenta republiky nepotřebuje občan:
- který má také státní občanství státu, do jehož ozbrojených sil chce vstoupit nebo
- který chce vstoupit do ozbrojených sil státu, který je členem mezinárodní organizace zajišťující společnou obranu proti napadení, jíž je ČR členem (NATO).

S ohledem na výše uvedené proto není možné bez souhlasu prezidenta republiky bojovat v ozbrojených silách Ukrajiny, která výše uvedené podmínky nesplňuje.
Voják z povolání
Očkování proti onemocnění covid-19
Musím být očkován proti onemocnění covid-19?

V souladu s platnou legislativou jsou vojáci z povolání očkování proti tetanu, žloutence typu A a B, klíšťové encefalitidě a meningokokovému onemocnění.

Vyslání vojáků do zahraniční operace je spojeno s dalším očkováním podle aktuální epidemiologické situace v lokalitě nasazení. Vojáci jsou před výjezdem do zahraniční mise očkováni například vakcínou proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, černému kašli, záškrtu, dětské obrně, vzteklině a chřipce atd.

Očkování proti onemocnění covid-19 již není pro vojáky povinné, ale stále představuje jeden z hlavních pilířů boje proti tomuto onemocnění.

V rámci snahy o zachování akceschopnosti AČR a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluvních závazků České republiky, je očkování vojáků proti onemocnění covid-19 i nadále podporováno a vojákům doporučováno.

Při podání žádosti o povolání do služebního poměru vojáka z povolání je třeba vzít v potaz, že k plnění řady vybraných úkolů mohou být nasazeni pouze vojáci s dokončeným očkováním proti výše uvedeným infekčním nemocem, včetně onemocnění covid-19. Proto před vstupem do služebního poměru pečlivě zvažte svoji ochotu se nechat očkovat.

Voják z povolání
Cukrovka
Přijmete do služebního poměru také lidi s cukrovkou?

V zásadě můžeme přijmout diabetika, jehož stav je dlouhodobě dobrý díky dietě a tabletové léčbě (a bez potřeby léčby inzulínem). Problém nastává tehdy, objeví-li se příznaky postižení jiných orgánů a to právě kvůli cukrovce. Pak jsou šance na přijetí do služebního poměru mizivé.

Voják z povolání
Náborový příspěvek
Komu vyplácíte náborový příspěvek?

Náborový příspěvek vyplácíme novým vojákům z povolání na pozicích, které vyžadují vysokou specializaci (například ajťáci, lékaři a všechny vysokoškolské pozice obecně) nebo se jedná o momentálně nedostatkovou odbornost. Občas spustíme i speciální akci, kdy náborový příspěvek přiznáme každému, kdo začne sloužit v některém z útvarů, jejichž doplňování je pro AČR prioritní.

Voják z povolání
Zmeškaný hovor od rekrutéra
Pravděpodobně mi volal rekrutér, ale nestihl jsem zvednout telefon. Co mám dělat?
Zobrazí-li se na displeji tvého telefonu „neznámé" nebo „skryté" číslo, je možné, že ti opravdu právě telefonuje rekrutér AČR s nabídkou volného místa. Pokoušíme se ti vždy dovolat vícekrát a pro jistotu ti ještě pošleme e-mail a SMS, kde najdeš kontakt na příslušného pracovníka rekrutačního místa. Byla by škoda nevyslechnout si dobrou nabídku, ozvi se nám nazpět!

Nový dotaz

Zavřít
Pokus se malinko zamyslet nad co možná největší věcností (přesností) své otázky. Zájemci o službu, kteří již odeslali elektronický formulář, nám v každém případě pomohou tím, když u svého dotazu zanechají údaj data narození a trvalého bydliště, popřípadě rodné číslo. Na tvůj dotaz odpovíme co možná nejrychleji. V odpovědi ti budeme vykat, neradi bychom zamířili vedle. A pokud máš k diskuzi opravdu mnoho témat najednou, raději nám zavolej.
Zavřít