Náborová poradna | kariera.army.cz

Náborová poradna

Určitě tě zajímá, jestli můžeš v armádě sloužit s takzvanou modrou knížkou, brýlemi či alergií... A nebo už máš před nástupem a chceš vědět, jak to s tebou bude během úvodního vojenského výcviku (zkráceně jej nazýváme „KZP“) v moravském Vyškově ? Pak jsi tu správně! A jestli ti ani taková nadílka informací nestačí, zavolej nám, ponoř se do studia těchto dokumentů nebo nám pošli nový dotaz. Nový dotaz

Voják v záloze
Daň z příjmů fyzických osob
Podléhají příjmy po dobu cvičení dani z příjmů fyzických osob?

Služné vyplácené zaměstnancům činným v aktivních vojenských zálohách má charakter příjmů ze závislé činnosti a zdaňuje se v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Služné není od daně z příjmů osvobozeno. V § 4 odst. 1 písm. m) zákona o daních z příjmů se uvádí, že je od daně osvobozeno plnění poskytované vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby s výjimkou služného a s výjimkou zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisů. Pokud zaměstnanec učinil (podepsal) prohlášení u svého zaměstnavatele.

Prohlášení k dani u dalšího plátce daně, tj. u Vojenského správního úřadu, tak již učinit nemůže. Prohlášení lze učinit za stejné období pouze u jednoho plátce daně. Vojenský správní úřad zdaní příjmy zálohovou daní (ve většině případů se bude jednat o příjmy nad limit pro ostatní příjmy zdaněné srážkovou daní). Jelikož má zaměstnanec souběžně příjmy od více plátců zdaněných zálohovou daní, nemůže žádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daní. Má povinnost podat daňové přiznání. Požádá svého zaměstnavatele i Vojenský správní úřad o potvrzení o zdanitelných příjmech a tyto příjmy, včetně sražené zálohy na daň, zde uvede. Uvádí se do stejného řádku jako příjmy ze zaměstnání.

Voják v záloze
Odvody sociálního a zdravotního pojištění
Kdo odvádí sociální a zdravotní pojištění po dobu cvičení?

Zaměstnavatel po dobu výkonu aktivní zálohy neplatí zaměstnanci náhradu mzdy ani platu, nebude tudíž odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Ovšem po dobu vojenského cvičení dochází u daného zaměstnance k souběhu dvou zaměstnání (pokud tento zaměstnanec není zaměstnancem ještě dalších zaměstnavatelů), kdy jedním zaměstnavatelem je původní zaměstnavatel a druhým daný služební vojenský úřad. Původní zaměstnavatel nehlásí v případě uvolnění k vojenskému cvičení či operačnímu nasazení zdravotní pojišťovně žádný kód (nejde o kategorii státních pojištěnců). Je ale nezbytné dodržet podmínku odvodu z minimálního vyměřovacího základu v daném rozhodném období ze součtu obou těchto příjmů ze závislé činnosti.

V případě, že není dodržena podmínka odvodu z minimálního vyměřovacího základu, je povinností zaměstnance doplatit pojistné do minima prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci. Tato situace bude řešena jako jakýkoliv jiný souběh dvou a více zaměstnání daného zaměstnance u více zaměstnavatelů.

Z pohledu sociálního pojištění zaměstnavatel žádné povinnosti nemá. Jde o neplacenou překážku v práci. Jedná se o druh pojištěné činnosti vedle „hlavního“ zaměstnání. V době vojenského cvičení nebo operačního nasazení vede evidenční listy důchodového pojištění vojenský správní úřad. Pokud doba vojenského cvičení nebo nasazení trvá po celý měsíc, označí zaměstnavatel tuto dobu v evidenčním listu znakem X (jako měsíc nepojištěný).
Voják v záloze
Finanční podpora pro zaměstnavatele
Náleží zaměstnavateli finanční podpora v době plánovaného či neplánovaného vojenského cvičení zaměstnance či v jeho službě v operačním nasazení?

Jelikož je doba, po kterou se zaměstnanci připravují na službu v aktivních zálohách poměrně dlouhá (od roku 2021 musí povinně absolvovat čtyřtýdenní kurz základní přípravy), mají zaměstnavatelé po tuto dobu nárok na finanční podporu. Výkon práce zaměstnance musí zajistit jinými zaměstnanci, často i uzavřením krátkodobého pracovního poměru na zástup. To platí i při dalších vojenských aktivitách.

Zaměstnavateli náleží finanční podpora v době plánovaného či neplánovaného vojenského cvičení zaměstnance či v jeho službě v operačním nasazení. O přiznání podpory rozhodne na základě žádosti zaměstnavatele příslušný vojenský správní úřad podle místa trvalého bydliště daného vojáka v aktivní záloze. Více na stránkách Aktivních záloh vojenských sil – informace pro zaměstnavatele.

 

Voják v záloze
Překážka v práci na straně zaměstnance
Musí mě zaměstnavatel uvolnit při povolání na vojenské cvičení jednotky aktivních záloh?

Jestliže se zaměstnanec do aktivních záloh přihlásí, je zaměstnavatel povinen ho uvolnit po dobu jeho povolání do ozbrojených sil. Jde o překážku v práci z důvodu obecného zájmu dle § 204 zákoníku práce. V souvislosti s jeho nepřítomností zaměstnavatel neplatí náhradu mzdy či platu (o peněžní náležitosti se stará vojenský úřad). Zaměstnavatel poskytuje neplacené pracovní volno.

Pracovní volno přísluší zaměstnanci nejen po dobu vojenského cvičení, ale na cestu do místa povolání ozbrojených sil. Zákoník práce zakazuje zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď z důvodu, že je příslušníkem aktivní zálohy. Stejně tak nesmí po dobu výkonu vojenského cvičení či služby v operačním nasazení nařídit zaměstnanci čerpání řádné dovolené. Po skončení vojenského cvičení je povinen zařadit zaměstnance na stejné pracovní místo.

 

 

Voják z povolání
Zmeškaný hovor od rekrutéra
Pravděpodobně mi volal rekrutér, ale nestihl jsem zvednout telefon. Co mám dělat?
Zobrazí-li se na displeji tvého telefonu „neznámé" nebo „skryté" číslo, je možné, že ti opravdu právě telefonuje rekrutér AČR s nabídkou volného místa. Pokoušíme se ti vždy dovolat vícekrát a pro jistotu ti ještě pošleme e-mail a SMS, kde najdeš kontakt na příslušného pracovníka rekrutačního místa. Byla by škoda nevyslechnout si dobrou nabídku, ozvi se nám nazpět!

Nový dotaz

Zavřít
Pokus se malinko zamyslet nad co možná největší věcností (přesností) své otázky. Zájemci o službu, kteří již odeslali elektronický formulář, nám v každém případě pomohou tím, když u svého dotazu zanechají údaj data narození a trvalého bydliště, popřípadě rodné číslo. Na tvůj dotaz odpovíme co možná nejrychleji. V odpovědi ti budeme vykat, neradi bychom zamířili vedle. A pokud máš k diskuzi opravdu mnoho témat najednou, raději nám zavolej.
Zavřít