Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Kurz základní přípravy ve Vyškově – začátek vojenské kariéry

Každého nového vojáka z povolání čeká na začátku jeho kariéry fyzicky i psychicky náročný tříměsíční (v případě studentů vojenských vysokých škol dvouměsíční) kurz základní přípravy nebo jednoměsíční zdokonalovací kurz.

Kurz základní přípravy i zdokonalovací kurz ve Vyškově v sobě zahrnují to nejdůležitější z tzv. vševojskové přípravy: základní řády, pořadovou a tělesnou přípravu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a samozřejmě také spojovací, střeleckou, taktickou, topografickou i zdravotnickou přípravu.

Ubytování a stravování během KZP

Ubytování je ve Vyškově zabezpečeno bezplatně internátním nebo kasárenským způsobem na vícelůžkových pokojích (dvě až čtyři lůžka) se společným sociálním zařízením. Ubytovat se lze od večerních hodin v den předcházející dni nástupu do KZP.

K uložení osobních věcí jsou každému přiděleny dvě úzké skříně umístěné na chodbě (jedna na vojenskou výstroj, druhá na civilní oděv) a jeden noční stolek na pokoji. Doporučujeme zredukovat objem osobních věcí a oblečení, které si s sebou na KZP do Vyškova vezmete. K uložení cenností a větších částek peněz slouží trezor u velitele kurzu základní přípravy.

V době výkonu služby (pravidelná pracovní doba: pondělí až čtvrtek) a během nepřetržitého výcviku je strava vojákům poskytována zdarma (snídaně, oběd a večeře, příplatky během polního výcviku). V době mimo výcvik (v době volna, So, Ne) lze využívat stravovací zařízení v areálu (kasárna Dědice na mapě), potraviny nebo připravená jídla je možné zakoupit v areálu kasáren v jídelně, případně v několika bufetech.

Finanční zabezpečení vojáka v přípravné službě

Podle ustanovení zákona č. 143/1992 Sb. náleží vojákovi z povolání plat. Je vhodné seznámit se i s dalšími pravidly finančního zabezpečení vojáka v přípravné službě ve Vyškově.

Vystrojení nových vojáků z povolání

V den nástupu do kurzu základní přípravy ve Vyškově jsou všichni vybaveni základní výstrojí vojáka z povolání (včetně sportovního oděvu a obuvi).

Ti, kdož již jednou ve služebním poměru byli a jsou v záloze více než 5 let, jsou vystrojeni rovněž. Stanovené množství výstrojních náležitostí určených k obnovení základní výbavy bude vydáno těm, kteří jsou v záloze méně než 5 let a více než 2 roky, chybějící součástky si doplní z přiznaných výstrojních náležitostí. Není-li voják z povolání schopen si doplnit základní výbavu tímto způsobem nebo byl-li ve služebním poměru méně než před 2 lety, musí si potřebné výstrojní součástky dokoupit.


Při vystrojení je nutné, abyste si vše řádně vyzkoušeli, především obuv, dodatečná výměna není možná!

K samotnému výcviku

Standardní rozvržení výcvikových hodin během KZP ve Vyškově

 Po–St  8:00–21:30 hod.
 Čt*  8:00–15:30 hod.
 Pá  volno za NVV**
 So–Ne       
 nepřetržitý.odpočinek      

* snídaně od 6:30 hod.
** nepřetržitý vojenský výcvik

V průběhu fyzicky, psychicky i časově náročného výcviku absolvujete ve Vyškově osmkrát nepřetržitý vojenský výcvik bez možnosti opuštění prostoru kasáren Dědice. V průběhu výcviku musí mít vojáci své mobilní telefony vždy vypnuté! V rámci běžného denního výcviku je jejich aktivace povolena až od 21:30 hod. Od 21:30 hod. se také můžete věnovat například samostudiu, kdy vám drahocenné informace nabídne například E-príručka vojáka, kterou noví vojáci z povolání obdrží při nástupu do KZP. V době před nástupem do kurzu základní přípravy ve Vyškově vám doporučujeme zhlédnout videa ilustrující charakter výcviku v KZP.

Čtyřfázový výcvik ve Vyškově

Celý výcvik ve Vyškově je rozdělen do čtyř fází. V každé z nich získává voják potřebné znalosti a dovednosti ze všech oblastí vševojskové přípravy, od základní teorie po praktický výcvik. Každá fáze KZP je zakončena postupovou zkouškou, v níž se posuzují jak průběžné výsledky z výcviku, tak výsledky testu. Hodnotí se bodově, přičemž tento bodový systém je zahájem počátkem druhého týdne KZP ve Vyškově. Není na škodu shrnout si, na které oblasti výcviku je KZP ve Vyškově zaměřen.

Dobrá kondice a příprava před KZP

Nepodceňujte fyzicky a psychicky náročný výcvik, jejž na vás na kurzu základní přípravy ve Vyškově čeká! Na takovou zátěž je vhodné se předem připravit, v ideálním případě tři měsíce před začátkem KZP. Správná životospráva, tělesná kondice a psychická rovnováha vám první měsíce v přípravné službě ve Vyškově určitě usnadní. Vytrvalost a odhodlání vojáka je prověřováno zejména při dlouhých pěších přesunech s plnou polní výstrojí, nejlépe vždy ve Vyškově obstojí ti, kdož nepodcenili přípravu. Neberte proto vytrvalost pod zátěží na lehkou váhu, ta je totiž náročným specifikem přípravného výcviku ve Vyškově. Nepodceňujte také dočasná zdravotní omezení (bolesti zad, nedoléčené úrazy kloubů atp.). Přípravu na kurz základní přípravy vám ochotně ozřejmí i rekrutéři rekrutačních středisek a jejich pracovišť.

Doporučené sportovní aktivity před nástupem do KZP:
• běh na střední vzdálenost (2–4 km)
klik-vzpor, sedy-lehy, shyby
• pochod s batohem (5–10 kg)

►►► Stáhněte si zde publikaci „Nová kondice – nová kariéra: cesta k vyšší výkonnosti“.


►►► Ještě před nástupem do KZP zjistěte, co je třeba si zařídit a co si vzít do Vyškova s sebou.

►►► Informujte se o postupových zkouškách a jazykovém přezkoušení v průběhu KZP.

►►► Poznejte možnosti města Vyškov v době osobního volna.

►►► Získejte informace o kurzu základní přípravy také z této skládačky v pdf i z nejčastěji kladených dotazů.

►►► Navštivte také oficiální web Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově.OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Kuchař AČR - nábor