Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

STUDENT VOJENSKÉ ŠKOLY

Přestože pro vojenskou kariéru není předchozí studium vojenské školy podmínkou, Armáda České republiky všem zájemcům tuto možnost nabízí, a to při získání jak středoškolského, tak vysokoškolského vzdělání. V obou případech si studenti odnášejí vzdělání plně srovnatelné se vzděláním dosaženým na civilních školách.


Rozhodnete-li se pro studium některého oboru na vojenské vysoké škole, musíte před přijetím ke studiu projít stanoveným procesem.

Podmínkami pro přijetí na vojenskou vysokou školu jsou:

dokončené úplné střední vzdělání s maturitou nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou,
splnění podmínek pro povolání do služebního poměru (politická a odborová neangažovanost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost aj.),
složení přijímacích zkoušek.

O přijetí ke studiu rozhodují děkani jednotlivých fakult. Počet přijímaných studentů stanovuje Ministerstvo obrany České republiky.

Cesta ke studiu na vojenské vysoké škole v několika krocích:

1. Podání přihlášky ke studiu
 

Pro Univerzitu obrany: přihlášku ke studiu podá zájemce vyplněním a odesláním elektronické přihlášky dostupné na webových stránkách Univerzity obrany. Po podání elektronické přihlášky je zájemce povinen ve stanoveném termínu doručit na příslušnou fakultu Univerzity obrany jím podepsaný výtisk elektronické přihlášky.

Pro Vojenský obor FTVS UK: přihlášku ke studiu podá zájemce vyplněním a odesláním elektronické přihlášky dostupné na webových stránkách Univerzity Karlovy. Po podání elektronické přihlášky je zájemce povinen ve stanoveném termínu doručit na katedru Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu UK jím podepsaný výtisk elektronické přihlášky.

2. Návštěva rekrutačního střediska/pracoviště

Po podání elektronické přihlášky musí zájemce o studium navštívit rekrutační středisko nebo jeho pracoviště, kde mu bude upřesněn termín lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici a vydány potřebné dokumenty.

3. Lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici

Uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici. Obsah vyšetření, co je nutné dodržet a co si vzít s sebou se uchazeč dozví z informačních brožur (v pdf), které v tištěné podobě obdržel na rekrutačním středisku nebo jeho pracovišti. Výsledky vyšetření jsou předány buď ihned, nebo poštou do několika dní.

4. Přijímací řízení na vybranou fakultu

Poté již uchazeč absolvuje přijímací řízení na vybrané fakultě. O výsledku bude informován písemně.

5. Podání žádosti o povolání do služebního poměru

Uchazeč přijatý ke studiu předloží na rekrutační středisko nebo jeho pracoviště veškeré požadované doklady včetně maturitního vysvědčení. Zájemce podá žádost o povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Profesní poradce uzavře jeho dokumentaci.

6. Převzetí Rozhodnutí o povolání do služebního poměru

Při poslední návštěvě na rekrutačním středisku, nebo pracovišti převezme uchazeč Rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání. To je nezbytný krok k tomu, aby mohl být povolán do služebního poměru a zahájit studium.

7. Nástup do přípravné služby ve Vyškově

Dnem povolání do služebního poměru nastupuje přijatý uchazeč na dva měsíce do přípravné služby ve Vyškově, a to v hodnosti vojína.

Zájemci o studium na Vojenské střední škole MO v Moravské Třebové

Zájemci musí v doprovodu svého zákonného zástupce navštívit rekrutační středisko nebo jeho pracoviště, kde jsou evidováni, aby mohli být později pozváni k nezbytnému vyšetření ve vojenské nemocnici. Přihláška ke studiu se odesílá až při pozitivním výsledku vyšetření (spolu s posudkem). Ve stanoveném termínu se pak zájemci účastní přijímacích zkoušek. Více informací pro zájemce o studium na Vojenské střední škole v Moravské Třebové.OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Řidič AČR - nábor