Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

FAQ – nejčastější dotazy

Na co se nás nejčastěji ptáte v souvislosti se studiem na vojenských školách.

► Mají studenti Univerzity obrany prázdniny?

Studenti Univerzity obrany, kteří jsou zároveň vojáky z povolání (pobírají plat apod.), čerpají během léta svou řádnou dovolenou, účastní se stáží nebo absolvují další výcvik.

► Co se stane, když budu ve studiu neúspěšný?

Pokud budete ve studiu neúspěšný a nebudete přeložen ke službě k vojenskému útvaru (což závisí na aktuální situaci u útvarů a dalších hlediscích), může s Vámi být služební poměr ukončen a Vy budete muset uhradit náklady za dosavadní studium.


Mohu studovat navazující dvouleté studium na Univerzitě obrany také tehdy, pokud jsem ukončil bakalářské studium na civilní (nevojenské) škole?

Navazující dvouleté magisterské (inženýrské) studium na Univerzitě obrany lze studovat s bakalářským studiem dokončeným na jiné (civilní, nevojenské) škole, avšak pouze ve studijním programu určeném pro civilní studenty. V tomto případě se jedná o studium na Fakultě vojenských technologií a Fakultě vojenského leadershipu.

Student-voják z povolání může navazující dvouleté studium studovat pouze za předpokladu, že mu byl titul bakalář udělen rovněž na vojenské vysoké škole. Studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany je umožněno pouze vojákům z povolání.


►►► Další informace o vojenských školách načerpáte z těchto informačních tiskovin. 


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...


Rekrutační pracoviště Jihlava bude z provozních důvodů ve dnech 22. a 23. listopadu uzavřeno...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Řidič AČR - nábor