Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Vojenská střední škola Ministerstva obrany

Vojenská střední škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Vojenská střední škola MO je určena mladým lidem se zájmem o matematiku, přírodní vědy, informatiku a jazyky. Obsah i metody výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi našli uplatnění u vojenských útvarů a zařízení a mohli pokračovat ve studiu technických disciplín na Univerzitě obrany v Brně.

Studium je podobné studiu na ostatních civilních školách s rozšířenou výukou výpočetní techniky a cizích jazyků (angličtiny). Součástí studia je i vojenská profesní příprava.

Studenti Vojenské střední školy v Moravské Třebové mohou během studia získat osvědčení o vykonání jazykových zkoušek podle normy STANAG 6001 a doklad o počítačové gramotnosti – evropský certifikát ECDL. Další osvědčení získají absolvováním speciálního kurzu zdravotnické přípravy v Hradci Králové a žáci oboru elektrotechnika za speciální kurz elektrocentrál ve Vyškově.

Tělocvična

Pro příští školní rok nabízí škola studium oboru Vojenské lyceum a Elektrotechnika.

Přijímáni jsou bezúhonní chlapci a dívky s občanstvím v EU (finančně a materiálně jsou zabezpečeni pouze žáci s českým občanstvím) a ukončenou povinnou školní docházkou, tělesně zdatní a v dobrém zdravotním stavu, a to po složení přijímacích zkoušek.

Studenti mají k dispozici domov mláděže, moderní učebny a laboratoře, kinosál, audiovizuální středisko, fotbalové hřiště, posilovnu, saunu, tenisové kurty, střelnici atd.

Škola organizuje odborný lyžařský a plavecký výcvik, zájezdy a putovní tábory, taneční kurzy, letní vojenské soustředění, kulturní a společenská představení a mnoho jiného.

Studenti, keří dosáhnou velni dobrých studijních výsledků, získají prospěchové stipendium.


Aktuální informace

Den otevřených dveří: 20. října, 24. listopadu a 15. prosince 2017 v prostorách školy – Jevíčská 7, Moravská Třebová

Podání přihlášky: viz webové stránky školy.

Přijímací zkoušky: Vojenské lyceum – duben 2018
                                Elektrotechnika – duben 2018

V případě zájmu o oba studijní obory poslat dvě přihlášky (jednu na obor Vojenské lyceum, jednu na obor Elektrotechnika).

Předměty přijímacích zkoušek: český jazyk a literatura, matematika, tělesná výchova, anglický jazyk

Dvě části přijímacích zkoušek: jednotná část – český jazyk a literatura, matematika (CERMAT)
                                                     školní část – anglický jazyk a tělesná výchova


►►► Tyto a další informace o studiu také v této skládačce v pdf.

►►► Komplexní informace o škole i studiu naleznete přímo na stránkách školy: www.vsmt.cz.

Buďte s Vojenskou střední školou Ministerstva obrany také na Facebooku.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Kuchař AČR - nábor