Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany (UO) v Brně a Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové

Univerita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice, poskytující vzdělání ve studijních programech vojenského, manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy kvalitou plně srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách.


Zájemce o studium si může vybrat jednu ze tří fakult Univerzity obrany v Brně.

UO: Fakulta vojenského leadershipu (Brno)

Vzdělává budoucí velitele a specialisty, představující klíčový personál Armády České republiky, ve vybraných oblastech managementu, řízení lidských zdrojů a analýzy informací v obraně.

V rámci vojenského prezenčního studia fakulta akreditovala zcela nový ucelený pětiletý magisterský studijní program, který plně akceptuje požadavky na moderního důstojníka, příslušníka Armády ČR. Studenti jsou přijímáni ke studiu ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil a první polovinu studia absolvují společně, ve druhé polovině studia se pak profilují v jednom z níže uvedených studijních modulů:
• Vševojskový velitel
• Velitel průzkumných jednotek
• Velitel ženijních jednotek
• Velitel dělostřeleckých jednotek
• Velitel chemických jednotek
• Vojenská logistika
• Řízení finančních zdrojů
• Řízení lidských zdrojů
• Management informačních zdrojů

Při podávání elektronické přihlášky ke studiu na stránkách Univerzity obrany v Brně si může uchazeč o studium na FVL zvolit 2 vojenské odbornosti, ve kterých by chtěl budovat svoji důstojnickou kariéru v ozbrojených silách ČR.

Dny otevřených dveří FVL:
7. prosince 2017 v objektu kasáren Univerzity obrany v Brně, Šumavská 2, Brno,
11. ledna 2018
v objektu kasáren Univerzity obrany v Brně, Šumavská 2, Brno,
8. února 2018
v objektu kasáren Univerzity obrany v Brně, Šumavská 2, Brno.
Další informace o dnech otevřených dveří Fakulty vojenského leadershipu zde.

Termín podání přihlášky: do 31. března 2018 (e-přihláška ke studiu na Univerzitě obrany v Brně zde). Administrativní poplatek (shodně pro všechny fakulty) činí 400 Kč v případě e-přihlášky, za přihlášku na formuláři SEVT pak 500 Kč.

Přijímací zkoušky:
duben 2018

                                     

UO: Fakulta vojenských technologií (Brno)

Je zaměřena na vysokoškolské vzdělávání a přípravu důstojníků – specialistů pro potřeby ozbrojených sil ČR v celém spektru technických odborností potřebných pro zabezpečení provozu zbraňových, průzkumných a komunikačních systémů všech druhů vojsk.

Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního programu, resp. studijního oboru Vojenské technologie. V průběhu studia jsou pak postupně zařazováni do jednotlivých studijních modulů na základě aktuálních požadavků Ministerstva obrany ČR, svých studijních výsledků, osobnostních předpokladů, zjištěné zdravotní způsobilosti a svého zájmu o studijní modul.

Studenti se po absolvování společné všeobecné části studia profilují v následujících studijních modulech:
• Automatizované systémy velení a řízení
• Bojová a speciální vozidla
• Komunikační a informační systémy – Informační technologie
• Komunikační a informační systémy – Komunikační technologie
• Letecká technika – avionika a výzbroj
• Letecká technika – draky a motory
• Letecké radionavigační systémy
• Letecký štábní
• Letištní technické zabezpečení
• Radiolokace a elektronický boj
• Řízení letového provozu
• Vojenská geografie a meteorologie
• Vojenský pilot
• Zbraně a munice
• Ženijní technologie

K výběru a zařazení studentů do studijních modulů dochází po:
3. semestru do studijního modulu Vojenský pilot (k tomu je nutné úspěšně absolvovat lékařskou prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha),
5. semestru do studijního modulu Vojenská geografie a meteorologie,
6. semestru do zbývajících studijních modulů. V případě modulu Řízení letového provozu je nutné také úspěšně absolvovat lékařskou prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha.

Při podávání elektronické přihlášky ke studiu na stránkách Univerzity obrany v Brně si může uchazeč o studium na FVT zvolit 2 vojenské odbornosti, ve kterých by chtěl budovat svoji důstojnickou kariéru v ozbrojených silách ČR.

Dny otevřených dveří FVT
7. prosince 2017 v objektu kasáren Univerzity obrany v Brně, Šumavská 2, Brno,
11. ledna 2018 v objektu kasáren Univerzity obrany v Brně, Šumavská 2, Brno,
8. února 2018 v objektu kasáren Univerzity obrany v Brně, Šumavská 2, Brno.

Další informace o dnech otevřených dveří Fakulty vojenských technologií zde.

Termín podání přihlášky: do 31. března 2018 (e-přihláška ke studiu na Univerzitě obrany v Brně zde)

Přijímací zkoušky: 
duben 2018

 

 

 UO: Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové)

Je centrem moderní přípravy lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů pro ozbrojené síly ČR. Vysokoškolské vzdělávání vojenských profesionálů realizuje ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Fakulta vojenského zdravotnictví nabízí studijní obory:
• Vojenské všeobecné lékařství
• Vojenské zubní lékařství
• Vojenská farmacie
• Zdravotnický záchranář

Dny otevřených dveří FVZ:
7. prosince 2017 v budově FVZ, Třebešská 1575, Hradec Králové,
13. ledna 2018 v budově FVZ, Třebešská 1575, Hradec Králové.
Další informace o dnech otevřených dveří Fakulty vojenských technologií zde.

Přijímací zkoušky:

• Vojenské všeobecné lékařství (magisterské studium) – červen 2018
• Vojenské zubní lékařství (magisterské studium) – červen 2018
• Vojenská farmacie (magisterské studium) – červen 2018
• Zdravotnický záchranář (bakalářské studium) – červen 2018

Termín podání přihlášky: do 28. února 2018 (e-přihláška ke studiu na Univerzitě obrany v Brně zde)

Uchazeči o studium oborů Vojenského všeobecného lékařství a Vojenského zubního lékařství se v červnu 2018 mohou zdarma zúčastnit přípravného kurzu (více informací obdrží po podání přihlášky).

 


►►► Tyto a další informace o studiu Univerzity obrany v Brně také v této skládačce v pdf.

►►► Studenti vojenské VŠ jsou zároveň vojáky z povolání se všemi právy i povinnostmi.

►►► Komplexnější informace naleznete na stránkách Univerzity obrany: www.unob.cz.

Buďte s Univerzitou obrany také na Facebooku.

Sledujte také YouTube kanál Univerzity obrany.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Řidič AČR - nábor