Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

FAQ – nejčastější dotazy

Na co se nás nejčastěji ptáte před podáním žádosti o povolání do služebního poměru.

Info pro právě zaregistrované zájemce


Změny v registračním formuláři lze provést na základě informací zaslaných na nabor@army.cz. Nezapomeňte uvést své celé jméno, bydliště a datum narození!

Zobrazí-li se na displeji Vašeho telefonu „neznámé" nebo „skryté" číslo, je možné, že Vám právě telefonuje pracovník rekrutačního střediska či rekrutačního pracoviště.


Nábor a registrace do databáze zájemců

Jaký je nejrychlejší způsob, aby se o mně a mé kvalifikaci AČR dozvěděla?

Vůbec nejrychlejší způsob představuje snadná registrace přes registrační formulář těchto stránek: registrační formulář.

Co mohu dělat, když chci být vojákem z povolání, ale v současné době se neobsazuje žádná pozice, pro kterou splňuji podmínky (vzdělání)?

Doporučuji Vám registrovat se jako zájemce na rekrutačním středisku, nebo pracovišti (viz kontakty), nebo prostřednictvím registračního formuláře. Až se bude obsazovat pozice, která by pro Vás byla vhodná, kontaktuje Vás náš rekrutér.

Existují nějaké pozice v AČR, pro jejichž obsazení není nutné absolvovat tříměsíční prípravný výcvik?

Takové pozice v rámci služebního poměru neexistují. Například také službě u Hradní stráže předchází tříměsíční kurz základní přípravy ve Vyškově.

Jaká jsou kritéria pro určení pozice, jinými slovy: jestliže jsem povoláním zdravotník a je to moje profese, tak jestli tuto funkci budu vykonávat i ve službě?

Voják z povolání je zařazen dle potřeb a plánovaných úkolů vojenských útvarů AČR. Civilní specializace/odbornost uchazeče je pak zpravidla předurčující aspektem v otázce zařazení k jednotlivým útvarům a náplně služby tam. Nutno však podotknout, že profesní poradci oddělení pro výběr personálu rekrutačních středisek a pracovišť vedou s uchazeči dialog o jejich nejvhodnějším uplatnění.


Podmínky pro přijetí do služebního poměru

Jaké podmínky musí splňovat uchazeč o službu v armádě?

Zákon stanovuje, že uchazeči o službu Armádě ČR musí být občané ČR starší 18 let, trestně bezúhonní, zdravotně způsobilí, musí mít ukončené alespoň střední odborné vzdělání (výuční list) a nesmí být ke dni nástupu členem politické strany nebo odborové organizace. Ještě před nástupem je třeba podepsat vojenskou přísahu. Navíc je třeba samozřejmě splňovat případné další požadavky, které vyplývají z obsazované pozice (např. řidičský průkaz, vyšší vzdělání a jiné). Více zde.


Trestní bezúhonnost

Jak je ověřována trestní bezúhonnost?

Jednou ze základních podmínek pro povolání do služebního poměru je trestní bezúhonnost. Trestní bezúhonnost je ověřována podle opisu z evidence Rejstříku trestů ČR.


Nutnost vojenského vzdělání

Musí mít uchazeč o službu v armádě vystudovanou vojenskou školu?

Nemusí, nábor osob s civilním vzděláním je zcela běžný.


Základní vzdělání (zájemci bez vyučení)

Bohužel nemám dokončené střední vzdělání. Nemohu být přijat a doplnit si ho až během služby?

To bohužel není možné, pro přijetí do služebního poměru je třeba být alespoň vyučen. Výjimku nelze uplatnit. Šancí pro uplatnění v ozbrojených silách tak pro Vás může být účast na dobrovolném vojenském cvičení.


Jazyková vybavenost

Jaké jsou aktuální požadavky na jazykové znalosti při vstupu do AČR?

Všichni noví vojáci z povolání v kurzu základní přípravy i v jednoměsíčním zdokolavacím kurzu s dosaženým středním vzděláním s maturitou a vyšším musí v rámci těchto kurzů absolvovat vstupní přezkoušení z anglického jazyka dle normy STANAG 6001 (úroveň 1). Toto vstupní přezkoušení se týká pouze nových vojáků z povolání a vojáků-účastníků jednoměsíčního zdokolavacího kurzu s výše uvedeným stupněm vzdělání. Je rovněž důležité uvést, že výsledek vstupního přezkoušení z anglického jazyka dle normy STANAG neovlivní zařazení vojáka na určenou funkci! Další info o jazykovém přezkoušení zde.


Ženy v armádě

Může se o službu v armádě ucházet i žena?

Samozřejmě, v armádě ženy slouží. Jejich podíl je ve srovnání s armádami NATO jeden z nejvyšších. Při náboru záleží na vzdělání, kvalifikaci a praxi uchazečů, nikoliv na pohlaví.


Podání žádosti

Kde mohu podat žádost o přijetí do služebního poměru? Může to být v jiném kraji, než mám trvalé bydliště (pracuji v Praze).

Žádost lze podat pouze osobně na rekrutačním středisku, nebo pracovišti. Žádosti nejsou přijímány v období, kdy neprobíhá nábor, nebo od osob, které nejsou v ozbrojených silách ČR uplatnitelné (viz výše).


Místo služby

Jak daleko od domova voják slouží?

Voják je povinen sloužit podle potřeb ozbrojených sil doma i v zahraničí. Před podepsáním závazku sice zná místo svého prvního působiště (které může být jak v místě bydliště, tak na opačném konci republiky), může být nicméně i přeložen.


Mise v zahraničí

Co mohu udělat pro to, abych sloužil v misi?

Do misí jsou zpravidla vysíláni již zkušení vojáci. To platí také u pozic, jako je např. zdravotní sestra či kuchař. O vyslání do zahraniční mise může požádat každý voják z povolání.


Dobrovolnost zahraničních misí

Je účast v misi dobrovolná?

Nikoliv, v případě potřeby ozbrojených sil může být do mise vyslán každý voják.


Odstřelovači

Chci sloužit v Armádě České republiky, mým zájmem by bylo dostat se hned zpočátku k odstřelovačům.

Do odstřelovačkých týmů jsou vybíráni již zkušení vojáci vyznačující se střeleckým mistrovstvím i vysokou mírou odolnosti a adaptability.


Výběr vojenského personálu (Praha a Olomouc)

Termín výběru

Můžu si vybrat termín výběru? Je možné ho absolvovat o víkendu?

Termín výběru je uchazeči sdělen přímo na rekrutačním středisku či jeho pracovišti po odevzdání kompletní dokumentace do výběru. Pokud se mu navržený termín nehodí, může si rovnou domluvit termin jiný, možnost volby je ale omezena možnostmi oddělení pro nábor personálu. O víkendech výběr neprobíhá.

V kolik hodin výběr přibližně končí ? Chci si rezervovat jízdenku domů.

Celý proces bývá zpravidla ukončen do 16:00 hod..


Místo výběrového řízení

Je možné absolvovat výběr jinde než v Praze?

Výběr je možné absolvovat v Praze nebo v Olomouci.


Omluva pro zaměstnavatele

Omluví mě v práci stejně, jako když jsem u lékaře?

Nikoliv, na absolvování výběru si ze zákona nelze nárokovat žádné volno. Uchazeči jej často absolvují v rámci své dovolené.


Výška vojáka

Je stanovena minimální výška vojáka?

Obecně je minimální výška uchazeče stanovena na 160 cm, uchazečky na 155 cm. U některých pozic existují další omezení: chemici a osádky tanků a samohybných děl (kromě řidičů) musí mít výšku do 185 cm, vojáci Hradní stráže musí mít 178–188 cm u čestných a strážních jednotek a 176–188 cm u jednotek ostatních. U Hradní stráže je navíc určeno, že BMI musí být nižší než 25 pro čestné a strážní jednotky a nižší než 30 pro jednotky ostatní.

Jak je to s maximální výškou pro přijetí do AČR? Měřím 199 centimetrů.

Maximální tělesná výška limituje uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání pouze v případech, že by dotyčný žádal o zařazení k útvarům, kde je přímo a pravidelně využíváno prostředků a vozidel s omezenou a zvláštně uzpůsobenou vnitřní kapacitou. U velikého počtu volných pozic střelců, kulometniků, pancéřovníků, ženistů, kuchařů a také řidičů není značná tělesná výška překážkou pro výkon služby, ani co se používané ústroje týče.


Věk vojáka

Je určeno, v kolika letech se ještě lze stát vojákem z povolání?

Horní hranice povolání do služebního poměru je dána brannou povinností občana, která zaniká dosažením 60 let věku. Při přijetí uchazeče je přihlíženo k této věkové hranici ve vztahu k délce jeho služebního závazku.


Fyzická kondice

Jaké jsou požadavky na fyzickou kondici? Jak se mohu připravit?

Požadavky na fyzickou kondici naleznete zde, některá doporučení k přípravě zde.

Chtěl bych se zeptat, zda je možné opakovat fyzické přijímací testy v případě, že bych neuspěl?

V případě neúspěchu v části výběru zaměřené na zjištění
fyzické výkonnosti (šetření fyzické zdatnosti), je možné fyzické testy opakovat již po dvou měsících, a to individuálně na základě pokynů testujícího v závislosti na termínu nástupu do kurzu základní přípravy.


Tetování

Mohu být přijat, když mám tetování?

Tetování nesmí být viditelné při nošení stejnokroje. Nesmí působit urážejícím nebo hanobícím dojmem (obzvláště nesmí obsahovat symboliku propagující potlačování lidských práv a svobod a budit veřejné pohoršení).

Mám tetování na zápěstí i na předloktí. Je možné tetování během služby překrýt dlouhým rukávem?

Vzory (modely) vojenských stejnokrojů jsou vojákům k dispozici v provedení s dlouhým i krátkým rukávem svršků, nicméně vojáci z povolání často plní takové úkoly, při kterých může být tetováž na zápěstí i předloktí viditelná. Nadto jsou veliteli jednotek vydávána nařízení, která určují přesný vzor stejnokroje, který musí voják po určitý čas oblékat a nosit. Tetování u již přijatých uchazečů je možné nechat si
na vlastní náklady odstranit do doby nástupu do KZP ve Vyškově.


Úprava vlasů a vousů

Je u vojáků předepsána úprava vlasů?

Muži nesmí mít vlasy v zátylku a na bocích hlavy delší než 3 cm a na temeni delší než 6 cm, barva musí být v přirozeném odstínu. Ženy mohou mít rozpuštěné vlasy pouze po límec uniformy, při výcviku si je ale musí upravit tak, aby nepřekážely a aby bylo vyloučeno jejich uvolnění.

Mohu do AČR nastoupit s plnovousem, případně zda vnitřní řád nějak stanovuje délku a tvar vousů?

Mužům je povoleno nosit knír, kotlety, bradku nebo upravený plnovous v přirozené barvě vousů vojáka. Knír musí být zastřižen tak, aby nepřesahoval dolní okraj horního rtu. Kotlety nesmí zasahovat pod střed ušních boltců. Vousy kotlet ani bradky nesmí být delší než dva centimetry. Jiná úprava vousů není povolena.


Zdravotní stav a lékařská prohlídka (Praha, Brno a Olomouc)

Co nemám například jíst a pít před zdravotní prohlídkou?

Od půlnoci předchozího dne (před lékařskou prohlídkou) byste neměl konzumovat tučná a kořeněná jídla, pít slazené nápoje a žvýkat žvýkačky.

Mám se na vstupní lékařskou prohlídku dostavit s dioptrickými brýlemi, nebo s kontaktními čočkami?  

Pokud Váš zrak vyžaduje korekci, dostavte se na vstupní lékařskou prohlídku vždy pouze s dioptrickými brýlemi.

Které nemoci brání tomu, abych mohl být přijat za vojáka z povolání?

Je to především bronchiální astma (středně těžké a těžké formy nebo formy s nutností speciální péče) a také alergická rýma v případě opakujících se potíží, výrazných sezónních příznaků či nasazení protialergické léčby, ale bez pozitivních účinků.

Duševní poruchy a vady řeči: posouzení duševních onemocnění vychází z předcházející podrobné zdravotnické dokumentace. Proto je nezbytné tuto dokumentaci při vyšetření ve vojenské nemocnici předložit. Dále posudkový závěr vychází z aktuálních výsledků psychologického vyšetření a ze závěru vojenského psychiatra. Posuzování těchto případů je vysoce individuální, stejně jako posuzování vad řeči.

Cukrovka: lze přijmout diabetika, který je dobře a dlouhodobě stabilizován dietou a tabletovou léčbou, bez potřeby léčby inzulínem. Nemohou být přítomny známky postižení jiných orgánů tímto onemocněním nebo kolísání laboratorních hodnot.

Dále je nutno poznamenat, že k tomu, aby byl zájemce o služební poměr vojáka z povolání zdravotně způsobilý, nesmí mít z důvodu zdravotních komplikací předepsaný výrazný speciální zdravotní stravovací režim – např. bezlepkovou dietu. Stravu v AČR není za žádných okolností možné přizpůsobovat osobám se zdravotním omezením.

Mám -4 dioptrie na každém oku. Chtěl bych vědět, jestli budu muset jít na operaci, či nikoli. Nosím kontaktní čočky, které mě neomezují.

Zdravotní klasifikace D" (neschopen) se stanovuje u krátkozrakosti nad   - 10 dioptrií nebo u dalekozrakosti nad +8 dioptrií jednoho oka (resp. -7D při degenerativních změnách na sítnici). V případě kombinovaných vad se hodnoty dioptrií v jednotlivých osách sčítají. Posuzuje se vždy zraková ostrost bez korekce, která nesmí být oboustranně pod 0,1. Nově je stanovena minimální přípustná hodnota naturálního vizu (zraková ostrost bez korekce) 0,1.

Mám po laserové operaci očí, před ní jsem nosil -4 dioptrie. Mohu se nyní ucházet o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání?

Pokud byste byl zařazen do výběru a vyslán k vstupní lékařské prohlídce, byl by lékaři posuzován až Váš aktuální zdravotní stav, tedy stav zraku po operaci očí.

►  Mám od narození zhoršený sluch. Není to nijak extrémní, ale ve zdravotnické kartě to mám, zato vynikám mnohem lepším zrakem.

Zdravotní klasifikaci A" (schopen) je podle nové vyhlášky stanovena u sluchových ztrát menších než 25 decibelů na jednom nebo obou uších (průměr z řečových frekvencí). Klasifikace D" (neschopen) se stanovuje u ztrát větších než 45 dB oboustranně. Sluchové ztráty  mezi výše uvedenými kriterii se hodnotí klasifikací C" (schopen s omezením) nebo C–D. O výsledné zdravotní klasifikaci rozhoduje komplexní odborné (ORL) vyšetření sluchových funkcí.

 

Projdu přes zdravotní prohlídku, když mám alergii?

Překážkou pro přijetí jsou opakující se alergické potíže, výrazné sezónní příznaky alergie nebo již nasazená protialergická léčba bez kýžených účinků.

Mám problém s krevním tlakem (vyšší) jinak jsem po všech tělesných stránkách v pořádku, může to být problém? 

Úspěšnost přijetí je odvislá od výše Vašeho krevního tlaku, skutečnosti zda na tuto diagnózu berete léky a od výsledků dalších odborných vyšetření s touto nemocí souvisejících. Nově lze přijmout uchazeče s úspěšně léčeným onemocněním.

Mám celiakii a musím dodržovat bezlepkovou dietu. Jinak jsem v pořádku a v dobré kondici. Je to problém?

Lze předpokládat, že jako uchazeč s touto prokázanou diagnózou nebudete přijat.

Byl mi diagnostikován zánět tlustého střeva.

Do služebního poměru vojáka z povolání nemůže být přijat uchazeč, který má neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva (enteritida a kolitida) a jiné nemoci střev.

Když mám Crohnovu nemoc, tj. onemocnění tenkého střeva v lepším stádiu, mohl bych se přihlásit do AČR?

Uchazeč o povolání do služebního poměru, který je postižen tímto chronickým onemocněním, není schopen služby vojáka z povolání.

Při krevních testech bylo zjištěno, že mi játra špatně vylučují látku bilirubin. Je toto překážkou?

Záleží na tom, zdali se u uchazeče jedná o vrozenou hyperbilirubinémii, u které není možné očekávat zlepšení stavu, nebo se jedná o morfologickou hyperbilirubinémii (např. zánět jater). V tomto druhém případě, pokud se nález zvýšené hladiny bilirubinu odléčí a následně normalizuje (poklesne na přijatelnou hodnotu nepřesahující cca 40 µmol/l), je možno žádat o povolání do služebního poměru profesionálního vojáka.

V dokumentech jsem se dočetl, že se kontrolují i zuby, které nemám zdravé na 100%.

Do služebního poměru vojáka z povolání nemůže být přijat uchazeč, který má i lehčí anomálii po ukončení léčení, při značné ztrátě zubů se zachováním frontální části zubních oblouků nahraditelné protézou (tedy to, co je ohned patrné při otevřených ústech), se srozumitelnou mluvou a umožňující normální rozmělňování potravy a dostatečnou výživu. V případě nedostatečné dentální péče je uchazeč vyzván k sanaci problémů u specialisty. Odborně provedené zubní výplně nejsou překážkou pro službu v AČR, stejně tak ani fixní zubní aparát (nesnímatelná rovnátka).

Jsou přijímáni i lidé s dysfunkcí hlasového aparátu (koktání, zasekávání se v řeči)?

Zdravotní klasifikace D" (neschopen) se stanovuje, když je diagnostikována brebtavost (např. tzv. polykání slabik), koktavost anebo má řeč příznaky a znaky vážného narušení verbálních komunikačních schopností. Takový uchazeč nemůže být přijat do služebního poměru vojáka z povolání. Přechodná nebo jen mírná porucha funkce při dobře srozumitelné mluvě přijetí do AČR umožňuje. 

Mám lupénku. Je to stále takový problém u zdravotní prohlídky?

Nově jsou neschopni pouze uchazeči s rozsáhlejšími formami kožních onemocnění, které nedostatečně reagují na léčbu, s postižením nekrytých částí těla (obličej, ruce, kštice). Překážkou je také biologická léčba u uchazečů (vždy však s ohledem na frekvenci a dlouhodobost léčení a možné imunologické komplikace).

Od dětství mám dětskou mozkovou obrnu a jsem malinko pomalejší na levou stranu, bylo by toto překážkou?

Vzhledem k Vámi uvedené diagnóze DMO nemůžete být přijat do služebního poměru vojáka z povolání.

  Mám v hlavě z mozku do břicha zavedenou hadičku, kvůli odtékání mozkomíšního moku, mohl bych být přijat do služby v AČR?

Vzhledem k vysoké námaze, které jsou vojáci z povolání vystavováni, je Vaše zdravotní komplikace překážkou k přijetí do služebního poměru.

Mohl bych k vám nastoupit s třesem levé ruky po těžké autonehodě?

Pokud máte po autonehodě trvalé následky, mohou Vás do určité míry omezovat (např. obsluha zbraně) a Vaše přijetí do služebního poměru by nebylo možné.

V lékařských záznamech mám v zápisu dědičnou migrénu. Jak moc tento problém ovlivní mojí šanci na přijetí?

Doporučuji Vám, abyste k lékařskému vyšetření ve vojenské nemocnici s sebou přinesl zprávu od Vašeho obvodního lékaře, kde bude Vaše anamnéza popsána (jak často míváte migrénu, jak bývá silná a zda užíváte pravidelně nějaké léky).

Je problém pro přijetí do armády skolióza páteře, i když mě nějak v žádné činnosti neomezuje?

Možnost přijetí do vojenské činné služby závisí na stupni postižení páteře. Bez odborného lékařského vyšetření není možné na Vaši otázku jednoznačně odpovědět.

Mám šanci ucházet se o službu vojáka z povolání s takovýmto výsledkem rentgenu: snížení prostoru L 4/5, víceetážová spondylartróza L páteře?

Diagnóza spondylartrózy nemusí vždy nutně znamenat nepřekonatelnou překážku k přijetí do služebního poměru. Je však nutné, aby byl zdravotní stav uchazeče přesně posouzen neurochirurgem vojenské nemocnice, která uskutečňuje vstupní lékařské prohlídky uchazečů o povolání do služebního poměru profesionálního vojáka.

Jsem po operaci tříselné kýly, je toto překážka k přijetí do služebního poměru?

Pokud operace proběhla bez komplikací, není toto překážkou ve zdravotní způsobilosti.

Je problém, když mám plastiku křížového vazu v koleni? V minulosti jsem byl kvůli tomu vyřazen, i když je koleno již v pořádku.

Zdravotní klasifikace se stanovuje na základě výsledků ortopedického vyšetření. Klasifikaci A" (schopen) lze stanovit u stavů po plastice vazu před 2 a více lety po operaci, při dobré stabilitě kloubu a nepřítomnosti známek artrózy kloubu. Klasifikaci C" (schopen s omezením) lze stanovit u stavů po operaci vazu před méně než 2 lety, při nezávažné nestabilitě kloubu nebo při známkách artrózy kloubu lehčího stupně.

Je mi 15 let a chtěl bych se zeptat, jestli bych v pozdějších letech mohl do armády i se zdravotními potížemi opakované luxace čéšky.

I přesto, že po vážnějších operacích či léčbě uplyne více let a v současnosti je vše v pořádku, je zdravotní stav uchazeče při lékařském vyšetření v rámci výběru velice pečlivě posuzován. U pooperačního stavu musí ortoped vojenské nemocnice posoudit, zda nejsou přítomny poruchy funkce kloubu.

Existuje šance na přijetí pro uchazeče, který prodělal rakovinu varlete? Operativně odstraněno, nyní bez obtíží.

O přijetí do služebního poměru se může zájemce ucházet, pokud od operace uplynulo více než 5 let. Při lékařském vyšetření v rámci výběru
je pak u uchazeče celkový zdravotní stav velice pečlivě posouzen.

Mám modrou knížku. Je to problém?

Tzv. modrá knížka nepředstavuje překážku pro přijetí do služebního poměru. Lékaři vojenské nemocnice je při vstupní lékařské prohlídce vždy posuzován aktuální zdravotní stav uchazeče.

Jakým způsobem provést odvolání proti Posudku o zdravotní způsobilosti z vojenské nemocnice?

Uchazeč nemusí se závěrem přezkumné komise souhlasit a může písemně do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení podat návrh na jeho přezkoumání řediteli vojenské nemocnice. K návrhu musí přiložit originál „lékařského vysvědčení“ se všemi lékařskými nálezy a originály laboratorních výsledků. Uchazeč zašle návrh na adresu nemocnice dle místa, kde se podrobil vstupní lékařské prohlídce:

Ústřední vojenská nemocnice Praha – ředitelství
U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Vojenská nemocnice Brno – ředitelství
Zábrdovická 3, 636 00 Brno

Vojenská nemocnice Olomouc – ředitelství
Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc – Klášterní Hradisko

Minulý rok jsem bohužel neprošel přes zdravotní testy. Mohu je opakovat letos nebo je daná nějaká lhůta?

Další lékařskou prohlídku můžete absolvovat po uplynutí doby 12 měsíců od absolvování předchozí.

Co znamenají jednotlivé zdravotní klasifikace „A–D"?

Stupně zdravotní způsobilosti dle vyhlášky č. 357/2016 Sb. určují, na které pozici může uchazeč z hlediska psychické, fyzické a zdravotní kondice jako budoucí voják z povolání, sloužit. 


Kurz základní přípravy ve Vyškově (KZP)

Kdy se mohu před nástupem ve Vyškově poprvé ubytovat?

Ubytovat se v kasárnách výcvikového areálu ve Vyškově (kasárna Dědice) můžete v den předcházející dni nástupu od 18:00 hod. Internátní ubytování v tento den je, ostatně jako po celou dobu trvání KZP, bezplatné. Do areálu kasáren Dědice vstoupíte hlavní branou, kde se u recepce strážným prokážete platným Rozhodnutím o povolání do služebního poměru, ti Vás posléze nasměrují k nedaleké hlavní recepci, kde obdržíte klíče od Vašeho pokoje.


Kam se mám ve Vyškově v den nástupu dostavit?

Do 7:30 hod. je nutné dostavit se do haly u hlavní brány, následně proběhne prezence. 


Stravování během kurzu

Platí si vojáci během kurzu základní přípravy stravu sami, nebo ji mají zdarma?

Během kurzu máte zdarma nárok na hlavní jídla, která časově spadají do doby výcviku (při nepřetržitém výcviku tedy všechna jídla, jinak záleží na době výcviku podle rozvrhu, běžně). Jídla v době Vašeho osobního volna (např. večeře) hrazena nejsou.


Mzda během kurzu

Budu během tříměsíčního kurzu základní přípravy veden jako nezaměstnaný, osoba bez stálého příjmu?

V žádném případě ne. V průběhu KZP ve Vyškově pobírá voják z povolání pravidelnou, měsíční mzdu – je ve zkušební době služebního poměru, tedy je zřejmé, že po dobu KZP není veden jako nezaměstnaný apod. KZP představuje obdobu tříměsíční zkušební doby známé ze zaměstnání na HPP v civilní sféře. Rozhodnutí o povolání do služebního poměru se uchazeči předává zpravidla dva měsíce před začátkem KZP, to proto, aby bylo možno ukončit předchozí pracovní poměr v zákonné dvouměsíční lhůtě.


Proplácení jízdného během KZP

Mám během kurzu základní přípravy nárok na proplácení jízdného z domova?

Pouze při povolání do služebního poměru vojáka z povolání (první cesta do Vyškova) máte nárok na proplacení jízdného z místa trvalého pobytu do místa výkonu služby. Při uplatnění tohoto nároku je nutné předložit jízdenky.


Ubytovací zařízení po skončení KZP

Jak je to s ubytováním u útvaru po dokončení základní přípravy ve Vyškově?

Seznam ubytovacích zařízení Armády České republiky v podobě letáku si stáhněte zde, tento obdržíte také přímo v den nástupu do Vyškova. Rezervaci ubytování je doporučeno provést 30 dnů před slavnostním vyřazením z kurzu základní přípravy ve Vyškově. Rezervaci proveďte přes webové stránky www.as-po.cz, kde rovněž najdete ceník ubytování a další aktuální informace. 


Jazykové přezkoušení v průběhu KZP Ve Vyškově

  Budou mě ve Vyškově zkoušet z anglického jazyka?

Všichni noví vojáci z povolání v kurzu základní přípravy i v jednoměsíčním zdokonalovacím kurzu s dosaženým středním vzděláním s maturitou a vyšším musí v rámci těchto kurzů absolvovat vstupní přezkoušení z anglického jazyka dle normy STANAG 6001 (úroveň 1).


Volné víkendy během KZP

Budu mít během kurzu základní přípravy volné víkendy?

Ano, budete.

Mohu po skončení denního výcviku opustit areál kasáren?

Výcvik probíhá od pondělního rána do čtvrtečního odpoledne. Od čtvrtečního odpoledne až do pondělního rána může voják odjet domů. Opustit kasárna Dědice může také v době po skončení výcviku od pondělí do čtvrtečního rána, pokud výcvikový plán neurčí jinak (například noční cvičení), nicméně možnost každodenního opuštění kasáren není příliš využívána, jelikož zaměstnání nových vojáků je od pondělí až do čtvrtka časově velice náročné a bývá zakončeno až v 22:00.  


Co s sebou na KZP do Vyškova

Co si mám vzít s sebou do Vyškova?

Seznam doporučovaných věcí pro kurz základní přípravy naleznete zde.

Mohu si ve výcvikovém areálu i něco zakoupit?

Přímo ve výcvikovém areálu (VeV-VA, kasárna Dědice) ve Vyškově naleznete bankomat KB, bankomaty ČSOB, ČS, Moneta Money Bank, UniCredit Bank a Fio najdete ve Vyškově nedaleko nebo přímo na Masarykově náměstí –  centrum Vyškova. Kantýny a také obchod s outdoorovým a doplňkovým vojenským vybavením jsou rovněž součástí výcvikového areálu ve Vyškově. 


Mobilní telefony a KZP ve Vyškově

Mohu v průběhu KZP používat mobilní telefon?

V průběhu výcviku musí mít vojáci své mobilní telefony vždy vypnuté! V rámci běžného denního výcviku je jejich aktivace povolena až od 21:30 hod. Toto nařízení je nutné bez výjimek dodržovat.


Nezvládání výcviku

Co se stane, když nebudu výcvik zvládat?

Během prvních tří měsíců, tedy během kurzu základní přípravy, je voják ve zkušební době, kdy může služební poměr bez uvedení důvodu ukončit. Stejná práva má samozřejmě i příslušný služební orgán Armády ČR. Po podání žádosti o ukončení služebního poměru odchází voják k poslednímu dni v měsíci, ve kterém tuto žádost podal.


Návykové látky

Zjišťuje se nějak u nových vojáků během výcviku ve Vyškově, jestli třeba neužívají návykové látky?

Samozřejmě ano. V průběhu kurzu základní přípravy je každý nový voják z povolání testován na přítomnost návykových látek v těle. Takovéto látky mohou být organismem odbourávány i několik měsíců a jejich přítomnost v těle lze zjistit i například po čtyřech měsících od užití látky.  


Přeložení vojáka na jiné místo služby (žádost v průběhu KZP)

Když je voják na přípravném výcviku ve Vyškově, může změnit útvar, ke kterému po vyškovské přípravné službě nastoupí?

V průběhu KZP Vyškově o něco takového žádat není možné. Žádost o přeložení se služebním postupem předkládá až služebnímu orgánu, do jehož podřízenosti je voják zařazen po absolvování přípravné služby ve Vyškově.


Výcvik bývalých vojáků z povolání, současných příslušníků aktivní zálohy OS ČR a bývalých vojáků základní vojenské služby

Musí příslušníci AZ absolvovat tříměsíční kurz základní přípravy, pokud uspějí při výběru na pozici vojáka z povolání?


Příslušníci AZ, kteří po třech letech služby u AZ žádají o povolání do služebního poměru profesionálního vojáka, absolvují v případě, že budou vybráni, pouze jednoměsíční zdokonalovací kurz namísto tříměsíčního kurzu základní přípravy. Podmínkou pro toto je tedy zakončená tříletá služba v aktivní záloze ozbojených sil České republiky.

Pokud jsem v minulosti sloužil jako voják základní vojenské služby, jak dlouho v mém případě potrvá KZP?

Pakliže budete vybrán a nastoupíte do KZP, musíte absolvovat tříměsiční výcvik. Na hodnost získanou v základní vojenské službě není v profesionální armádě brán zřetel, hodnost je určena pozicí vojáka, na niž je jako uchazeč zařazen. 

Když už jsem vojákem z povolání byl a znovu úspěšně projdu výběrem, jak dlouho potrvá můj výcvik ve Vyškově?

Jako voják povolaný zpět do služby budete absolvovat zdokonalovací kurz v délce trvání jednoho měsíce, a to v případě, pokud od ukončení služebního poměru ke dni nového povolání neuplynulo více než 5 let. V prvém případě nastupuje voják přímo ke svému útvaru a o týden později je zařazen do zdokonalovacího kurzu ve Vyškově. Pokud by uplynulo více jak 5 let, bude povolaný voják absolvovat kurz základní přípravy v plném rozsahu 3 měsíců.Informace načerpáte také ze stažitelných informačních materiálů.


►►► Více informací o kurzu základní přípravy ve Vyškově najdete zde.

►►► Pro další informace o KZP ve Vyškově navštivte oficiální web Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově.

►►► Chci se zaregistrovat do databáze zájemců o povolání do služebního poměru profesionálního vojáka.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...


Rekrutační pracoviště Jihlava bude z provozních důvodů ve dnech 22. a 23. listopadu uzavřeno...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Lékař AČR - nábor