Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Výběr vojenského personálu

Finální část výběru vojenského personálu je jednodenní a probíhá na oddělení pro výběr personálu v Praze nebo v Olomouci.

Uchazeči jsou objednávání k výběru, pokud absolvovali vyšetřeni ve vojenské nemocnici se závěrem „zdravotně schopen k povolání do služebního poměru vojáka z povolání“.


Co byste měli vědět předem:
k výběru se dostavte v určený den nejpozději do 8:00 hod.,
• s sebou si vezměte doklad totožnosti, psací potřeby, hygienické potřeby, ručník, sportovní oděv, čistou
  sportovní obuv pro vnitřní prostory, visací zámek,
• stravování není zajištěno, najíst se budete moci o přestávkách na vlastní náklady,
• nesmíte být pod vlivem alkoholu, drog a jiných psychotropních látek,
• zaměstnavatel není povinen vás na výběr uvolnit ze zaměstnání.


Každý uchazeč absolvuje šetření fyzické zdatnosti a motivační a profesní pohovor.Šetření fyzické zdatnosti

Přezkoušení fyzické zdatnosti uchazečů se provádí testovou baterií s tímto obsahem:
sed-leh,
• klik-vzpor (pouze muži),
• skok daleký z místa,
• sálový test W170, tj. výkon při tepové frekvenci 170 tepů/min („rotoped“).


Normy fyzické zdatnosti platné od 1. 1. 2015
(tabulka výkonových norem – věková kategorie I/II = do 30 let/31 let a výše )


*
Náročnost
přibližně odpovídá běhu na vzdálenost 6 km v časovém limitu 30 min.


Jak musíte cviky provádět? Způsob provedení jednotlivých cviků si projděte zde.Poradenská část výběru

Pokud jste prošel šetřením fyzické zdatnosti a splnil dané normy, čeká na vás poradenská část výběru.

Na aktuálně obsazované pozice jsou vybíráni ti nejvhodnější kandidáti. Úspěšným uchazečům je nabídnuto odpovídající volné služební místo.

V průběhu motivačního a profesního pohovoru vám bude nabídnuto místo, na které jste byl vybrán jako nejvhodnější uchazeč. O tomto místě vám budou poskytnuty veškeré informace, budete informován též o zařazení do kurzu základní přípravy ve Vyškově a také o jeho průběhu, který Vás na začátku vojenské kariéry čeká.

Obdržíte závěrečnou zprávu o výsledku finální fáze výběru, jež bude obsahovat:

 • název funkce,       • název vojenského útvaru a místo výkonu služby,
 • vojenskou hodnost, do které budete jmenován,       • zařazení do platové třídy,
 • datum nástupu do služby,       • navrhovanou dobu služebního poměru

a další údaje.

V případě vašeho souhlasu se tento zápis stává podkladem pro vydání Rozhodnutí o povolání uchazeče
do služebního poměru
, které vám bude předáno na rekrutačním středisku nebo jeho pracovišti.

Pokud pro vás právě nebudeme mít vhodné volné místo nebo pokud o nabízené místo nebudete mít zájem, budete zařazen do databáze nezařazených uchazečů, a to na dobu maximálně šesti měsíců ode dne podání žádosti o povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Pokud vám ani do té doby nebude nabídnuto volné místo, bude s vámi proces výběru ukončen.


►►► Doporučení k fyzické přípravě před šetřením fyzické zdatnosti najdete zde.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...


Rekrutační pracoviště Jihlava bude z provozních důvodů ve dnech 22. a 23. listopadu uzavřeno...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Lékař AČR - nábor