Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Podání žádosti

Odeslal jste registrační formulář a již jste byl námi kontaktován. Co se bude dít, až navštívíte rekrutační středisko?

První návštěva rekrutačního střediska

Přinesete si s sebou:
• občanský průkaz,
• řidičský průkaz (pokud jste jeho držitelem),
• doklad o nejvyšším dosaženém vzděláním,

• 3 průkazové fotografie.

Na místě podepíšete:

• žádost o povolání do služebního poměru vojáka z povolání,
• žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti,
• čestné prohlášení o tom, že nepodnikáte, nejste členem žádné politické ani odborové organizace a nepodporujete extremismus.

„Žádost o povolání do služebního poměru“ se podává osobně po výzvě profesního poradce na rekrutačním středisku či jeho pracovišti. Podat žádost elektronicky není možné (nezaměňovat s online registračním formulářem).

Obdržíte:
• tiskopis posudek o zdravotní způsobilosti,
• tiskopis výpis ze zdravotní dokumentace,
• tiskopis lékařské vysvědčení.

Na závěr této návštěvy se s rekrutérem domluvíte na termínu a místě lékařského vyšetření.

Druhá návštěva rekrutačního střediska


Přinesete si s sebou:
• vyplněný osobní dotazník,
• vyplněný dodatek osobního dotazníku,
• vyplněný životopis,
• vyplněný dodatek životopisu
(pokud jste již byl/a ve služebním poměru),
• občanský průkaz,
• doklad o dosaženém vzdělání,
• uzavřený Posudek o zdravotní způsobilosti,
• rodný list, oddací list, rodné listy dětí,
• průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
• závěrečná vysvědčení a diplomy absolvovaných škol,
• doklad o dosažené znalosti cizích jazyků,
• ostatní osvědčení o dosažené kvalifikaci (např. řidičský nebo svářečský průkaz),
• potvrzení o době trvání předchozích zaměstnání.


►►► Pozn.: osobní údaje uchazečů jsou shromažďovány ve shodě se zákonem na ochranu osobních údajů.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...


Rekrutační pracoviště Jihlava bude z provozních důvodů ve dnech 22. a 23. listopadu uzavřeno...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Kuchař AČR - nábor