Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Podmínky pro přijetí do ozbrojených sil ČR

Podmínky pro přijetí do ozbrojených sil ČR (Armády ČR)

Vojákem z povolání se může stát každý občan ČR, který splňuje následující zákonné podmínky pro povolání do služebního poměru:

    je starší 18 let,
    je trestně bezúhonný,
    je zdravotně způsobilý,
    splňuje kvalifikační předpoklady, je tedy alespoň vyučen (!),
    není ke dni nástupu do služby členem politické strany či hnutí a odborové   
      organizace,
    složil vojenskou přísahu.


Tyto podmínky jsou dány § 3, odst. 1 a 2 zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a výjimky z nich nejsou v žádném případě možné.

Služební orgán si může za účelem ověření trestní bezúhonnosti uchazeče vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů ČR.

Kromě splnění zákonných podmínek musí uchazeč splňovat i další požadavky, které jsou spjaty
s konkrétní obsazovanou pozicí (např. specifické kvalifikační požadavky, vyšší nároky na zdravotní způsobilost, míry, praxe apod.).

Zvláštní požadavky jsou kladeny na uchazeče o službu u Hradní stráže: u čestných a strážních jednotek Hradní stráže výška 178–188 cm a BMI nižší než 25, u ostatních jednotek Hradní stráže výška 170–188 cm a BMI nižší než 30.

*   *   *

Vojenská přísaha

Znění vojenské přísahy, kterou voják písemně skládá po úspěšném absolvování výběru (tedy ještě před nástupem do činné služby), je následující:

 Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

Tak přísahám!

Slavnostní veřejné provedení přísahy probíhá po několika týdnech základního výcviku ve Vyškově, její termín je vojákům sdělen s několikatýdenním předstihem.

Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...


Rekrutační pracoviště Jihlava bude z provozních důvodů ve dnech 22. a 23. listopadu uzavřeno...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Řidič AČR - nábor