Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Hradní stráž (Praha)

Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil ČR přímo podřízeným Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Její příslušníci jsou vybíráni a doplňováni z řad Armády ČR i přímým náborem podle specifických kritérií.

Působnost Hradní stráže vychází z úkolů uvedených v zákoně č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, který stanoví, že Hradní stráž:
• provádí vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho obranu a provádí vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů,
•  organizuje a zajišťuje vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta republiky,
• nesmí být použita k plnění jiných úkolů, než které jsou uvedeny výše pod písmeny a) a b), bez souhlasu prezidenta republiky.

Zabezpečení  vnější ostrahy a obrany objektů
Zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hosty spočívá v době míru především v praktickém výkonu strážní služby u stanovených objektů a v připravenosti Hradní stráže na jejich obranu. V době krizových stavů vyvolaných nevojenskými krizovými situacemi (např. hrozba teroristických akcí, závažné narušování veřejného pořádku, ekologické a průmyslové havárie, živelní pohromy apod.) vyhlášenými v zájmovém teritoriu Hradní stráže či vyhlášení krizových stavů iniciovaných vojenským ohrožením republiky (např. násilné akce subjektů cizí moci za použití vojenských sil, rozsáhlá diverzní činnost, vojenské napadení státu aj.) plní Hradní stráž specifické úkoly stanovené krizovým plánem a plánem bojové a mobilizační pohotovosti.


Organizování a zajišťování vojenských poct
Organizování a zajišťování vojenských poct spočívá především v zabezpečení protokolárních a reprezentačních aktivit prezidenta republiky souvisejících s výkonem jeho ústavních pravomocí, s výkonem funkce vrchního velitele ozbrojených sil České republiky a se zabezpečením ostatních protokolárních a reprezentačních aktivit stanovených mu zákony. Dále spočívá v zabezpečení oficiálních akcí pořádaných prezidentem republiky na Pražském hradě nebo v dočasných sídlech prezidenta republiky a se zabezpečením čestných doprovodů a pietních aktů na celém území České republiky.


►►► Více se dozvíte na hlavních stránkách Hradní stráže.

►►► Aktuálně doplňované pozice pro Hradní stráž najdete zde.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Kuchař AČR - nábor