Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

FAQ – nejčastější dotazy

Na co se nás nejčastěji ptáte v souvislosti s aktivní zálohou a dobrovolným vojenským cvičením.

Informace pro právě zaregistrované zájemce

  Změny v registračním formuláři lze provést na základě informací zaslaných na nabor@army.cz. Nezapomeňte uvést své celé jméno, bydliště a datum narození!

  Zobrazí-li se na displeji Vašeho telefonu „neznámé" nebo „skryté" číslo, je možné, že Vám právě telefonuje pracovník rekrutačního střediska či rekrutačního pracoviště.


Pokud sloužím v aktivní záloze, nebo se účastním dobrovolného vojenského cvičení, jsem v obou případech vojákem v záloze?

Ano, v obou případech se jedná o službu vojáka v záloze ozbrojených sil ČR.


Jaké požadavky musím splňovat, abych mohl být příslušníkem aktivní zálohy?

Být občanem ČR starším 18 let, mít odpovídající zdravotní stav, požadované vzdělání (min. vyučen) a čistý trestní rejstřík.

Může být vojákem v aktivní záloze žena?

Samozřejmě ano, v aktivní záloze slouží i ženy. Platí pro ně obdobná kriteria jako pro muže.

Mohou se vojáci v aktivní záloze účastnit zahraničních misí?

Od 1. července 2016 je možné operační nasazení vojáků v aktivní záloze také mimo území ČR.

Lze přejít z aktivní zálohy do služebního poměru vojáka z povolání?

Přímý přechod z aktivní zálohy do služebního poměru není možný, i příslušníci AZ se musí – pokud chtějí být vojáky z povolání – zúčastnit standardního výběru. Při výběru může být k jejich zkušenosti z AZ přihlédnuto.


Jako bývalý voják z povolání budu muset u AZ absolvovat základní výcvik ve Vyškově?

Nebudete. Nastoupil byste již přímo k vybrané jednotce AZ. Totéž se týká i občanů, kteří v minulosti absolvovali základní (i náhradní) vojenskou službu


Mohou na dobrovolné vojenské cvičení lidé se základním vzděláním?

Ano, na dobrovolné vojenské cvičení mohou. Pro službu v AZ je však nutné být alespoň vyučen.

Má škola povinnost uvolnit studenta na vojenské cvičení AZ či na DVC?

Nikoliv, tato povinnost se ze zákona týká pouze zaměstnavatelů.

Kam se mohu obrátit pro další informace o službě vojáka v záloze?

Doporučuji Vám obrátit se na rekrutační střediska/pracoviště nebo krajská vojenská velitelství, kde je zájemci poskytnut kompletní informační servis a ve druhém případě také i možnost podat si žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti. Na obou těchto místech lze zahájit nábor do AZ a DVC, dalším způsobem je online registrace.

Mohu být příslušníkem aktivní zálohy nebo se zúčastnit DVC, když jsem ve služebním poměru u Policie ČR?

Bohužel to není možné, jakýkoliv služební poměr příslušnost k AZ i účast na DVC vylučuje. Týká se to např. Policie ČR, Vězeňské služby a Hasičského záchranného sboru. Všechny tyto složky jsou již samy o sobě součástí integrovaného záchranného systému. Překážkou pro službku vojáka v záloze naopak není např. zaměstnanecký poměr u městské policie (v tomto případě nejde o služební poměr).

Jak je to s vystrojením příslušníků aktivní zálohy OS ČR?

 

Vojáci v AZ jsou po dobu zařazení do AZ vybaveni vojenskou výstrojí pro výcvik a nasazení podle typu jednotky AZ. Vojenská výstroj se vojákovi v AZ vydává do jeho péče s uložením mimo vojenský útvar nebo se mu ukládá u vojenského útvaru, ke kterému je předurčen. O způsobu jejího uložení rozhoduje velitel tohoto útvaru. Podmínkou pro vydání výstroje ve vlastnictví státu do péče vojáka v AZ je jeho souhlas a následné sjednání smlouvy o její výpůjčce. Ve smlouvě je stanovena doba, do které se zapůjčená výstroj vrací při skončení dohody. Od 1. července 2016 mohou vojáci v AZ nosit stejnokroj také v době mimo vojenská cvičení.

Musí stávající příslušníci AZ absolvovat tříměsíční kurz základní přípravy, pokud uspějí při výběru na pozici vojáka z povolání?


Stávající příslušníci AZ, kteří po třech letech služby u AZ žádají o povolání do služebního poměru profesionálního vojáka, absolvují v případě, že budou vybráni, pouze jednoměsíční zdokonalovací kurz namísto tříměsíčního kurzu základní přípravy. Podmínkou pro toto je ale řádně zakončená tříletá služba v aktivní záloze OS České republiky.


Může zaměstnavatel zakázat zaměstnanci vstup do AZ či účast na DVC?

Ne, nemůže. Služba vojáka v záloze je dobrovolným rozhodnutím občana, za které ho zaměstnavatel nemůže žádným způsobem diskriminovat. Zaměstnavatel má též povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno na dobu vojenského cvičení.


Pracuji dlouhodobě v zahraničí a v ČR pobývám pouze několik týdnů v roce. Jde o překážku k výběru do služby v AZ?


Na KVV (dle místa trvalého pobytu) se dozvíte potřebné informace o plánu cvičení a časovém harmonogramu služby v AZ, přičemž zjistíte, zdali je služba v AZ v souladu s nároky Vašeho zaměstnání.


Jakým způsobem jsou hrazeny náklady na zdravotní prohlídku uchazeče a pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace ošetřujícím lékařem?

Zdravotní prohlídka uchazeče je hrazena ze strany OS ČR, výpis ze zdravotní dokumentace (z karty pacienta) od praktického lékaře si uchazeč o službu vojáka v záloze hradí sám.


Slyšel jsem o nějakých denících vojáka v aktivní záloze. Kde bych je našel?

 

Zajímavé deníky vojáků začínajících v aktivní záloze najdete pod následujícími odkazy na stránkách aktivnizaloha.army.cziDNES.cz.


►►► Další informace najdete na hlavním webu pro aktivní zálohu OS ČR, můžete si také stáhnout průvodce vojáka v záloze ve formátu pdf.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...


Rekrutační pracoviště Jihlava bude z provozních důvodů ve dnech 22. a 23. listopadu uzavřeno...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Letecký mechanik - AČR