Armáda České Republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky
Nábor do ozbrojených sil České republiky

menuswitch.png, 884B

Dobrovolné vojenské cvičení

Dobrovolné vojenské cvičení (DVC) je příležitost pro ty občany, kteří pro pracovní a jiné povinnosti nemohou vykonávat službu v aktivní záloze, přesto se ale hodlají dle svých možností osobně zapojit do činnosti ozbrojených sil České republiky. O účast na DVC se mohou ucházet také občané se základním vzděláním.  

Dobrovolné vojenské cvičení poskytuje občanům ČR základní vojenskou přípravu v redukovaném časovém rámci (šest týdnů služby celkem). Může tak být vhodnou aktivní cestou pro časově velice vytížené zájemce o praxi ve světě ozbrojených sil. Oproti aktivní záloze se na vojáky v záloze absolvující dobrovolné vojenské cvičení nevztahuje povinnost náhlého povolání do služby dle aktuální potřeby ozbrojených sil, stejně tak nebudou tito plnit úkoly mimo území ČR.

Pokud není stát v ohrožení nebo nedojde-li k válečnému stavu, může občan dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, když požádá o účast na vojenském cvičení v rámci přípravy k obraně České republiky v souladu s branným zákonem. Na dobrovolné vojenské cvičení je voják povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti. Výcvik probíhá na bázi dobrovolnosti, pokud se voják v záloze na příslušné cvičení nepřihlásí, nebude na ně vyslán. Zaměstnanci dle zákoníku práce přísluší od zaměstnavatele pracovní volno v rozsahu nezbytně nutném pro dobu výkonu DVC.

Žadatel o účast na DVC musí splňovat tyto podmínky:

► občanství České republiky,
► dosažení věku 18 let,
► zdravotní způsobilost,
► trestní bezúhonnost,

► prohlášení o nepodporování extrémismu.

Co potřebujete znát:

kde najdete rekrutační střediska a jejich pracoviště (RS/RP),
kde najdete krajská vojenská velitelství (KVV),
► cestu na DVC lze zahájit online, nebo osobně přímo RS/RP či na KVV.

Cesta na dobrovolné vojenské cvičení v několika krocích:

1. Základní informace

Základní informace o účasti na dobrovolném vojenském cvičení získá zájemce zde na webu kariera.army.cz (i jako pdf) či na webu aktivnizaloha.army.cz v sekci Dobrovolné cvičení, dále také na každém rekrutačním středisku/pracovišti nebo krajském vojenském velitelství (KVV).

2. Online registrace do databáze zájemců

Otevřete tento registrační formulář „Dobrovolné vojenské cvičení", formulář řádně vyplňte a odešlete.

3. Návštěva rekrutační střediska nebo jeho pracoviště

Každému zájemci bude nabídnut termín schůzky na rekrutačním středisku nebo jeho pracovišti za účelem doplnění informací, podání žádosti o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a vyplnění dotazníku.

4. Vstupní lékařská prohlídka 

Uchazeč se podrobí lékařské prohlídce, jejíž součástí je i psychologické vyšetření. Na základě prohlídky mu bude vystaven posudek o zdravotní způsobilosti.

5. Vydání rozhodnutí o službě

Posledním krokem je vydání rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu, které vydává ředitel příslušného krajského vojenského velitelství.

6. Vojenský výcvik ve Vyškově

Šest týdnů nebo 2x3 týdny výcviku ve Vyškově budou vaší první vojenskou praxí!

Finanční náležitosti vojáků v záloze, účastníků DVC

Služné vojáků v záloze účastnících se DVC je určeno ve výši, která odpovídá služebnímu tarifu vojáka z povolání pro hodnost vojína.

Start a platové podmínky vojáka v záloze (DVC): na dobrovolném šestitýdenním (nebo dvakrát tři týdny) cvičení ve Vyškově ve formě kurzu základní přípravy AZ, dostává voják v záloze služné v hodnosti vojína (níže v tabulce nezdaněná částka) a odměnu ve výši 1000 Kč za kalendářní měsíc, ve kterém vykonal vojenské cvičení. Do hodnosti vojína je voják v záloze jmenován při zahájení výcviku ve Vyškově.
Přestup do AZ: vojáci v záloze, kteří absolvovali DVC, zahajují službu v aktivní záloze již přímo u konkrétní jednotky, nikoliv v rámci základního výcviku ve Vyškově.

Vojenská
hodnost
Služební tarif
    (měsíčně)    
   Služné za den   
• vojín             11 770 Kč 392 Kč

Pro vojáky v záloze účastnících se DVC platí, že narozdíl od služby v AZ není v rámci DVC poskytována finanční náhrada zaměstnavateli. Bezplatné stravování, ubytování a bezplatná zápůjčka stejnokroje vojákům v záloze absolvujícím DVC náleží, stejně tak mají i nárok na vyčištění stejnokroje po skončení cvičení.


►►► Další informace o dobrovolném vojenském cvičení najdete v kapitole Dobrovolné cvičení hlavního webu pro aktivní zálohu OS ČR, můžete si také stáhnout průvodce vojáka v záloze ve formátu pdf.

►►► Chci se zaregistrovat do databáze zájemců o účast na dobrovolném vojenském cvičení.


Zpět

OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 2. ledna 2018 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Voják v záloze


„Neznámé" nebo „skryté" číslo na displeji Vašeho telefonu...


   Napište si o brožuru Profesionální voják nebo Aktivní záloha a DVC. Zdarma vám je zašleme poštou...


Rekrutační pracoviště Jihlava bude z provozních důvodů ve dnech 22. a 23. listopadu uzavřeno...© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna

 

Kuchař AČR - nábor