Armáda České Republiky
Oficiální stránky náboru do ozbrojených sil ČR
Oficiální stránky náboru do ozbrojených sil ČR

menuswitch.png, 884B

AKTIVNÍ ZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL

Aktivní záloha je součástí ozbrojených sil ČR a je vytvořena a doplňována na základě branného zákona. Průběh služby vojáka v AZ upravuje zákon o službě vojáků v záloze. Jak postupovat při zájmu o službu vojáka v AZ?

Pokud se občan ČR ve věku od 18 do 60 let rozhodne dobrovolně převzít výkon branné povinnosti a zažádá o vstup do ozbrojených sil ČR, může se stát buďto vojákem v aktivní záloze, anebo vojákem v záloze absolvujícím vojenská cvičení v jím vybraných termínech. V obou těchto případech jsou vojáci v záloze za výkon služby finančně odměňováni.

Pro koho je určena služba vojáka v aktivní záloze? Pro všechny občany, kteří se nerozhodli pro služební poměr vojáka z povolání, přesto se hodlají při studiu či zaměstnání významně a plnými silami podílet na činnosti ozbrojených sil ČR.

Kde jsou jednotky AZ nasazovány? AZ může být nasazena k posílení integrovaného záchranného systému, Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu a do operací na území nebo i mimo území ČR. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení.

Občan může dobrovolně, s výjimkou stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy. Do AZ zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství (KVV) podle potřeby ozbrojených sil ČR rozhodnutím na dobu do 3 let.

Zájemce o zařazení do aktivní zálohy musí splňovat tyto podmínky:

► občanství České republiky,
► dosažení věku 18 let,
► zdravotní způsobilost,
► trestní bezúhonnost,
► vzdělání min. střední odborné s výučním listem,

► prohlášení o nepodporování extrémismu
.

Co potřebujete znát:

kde najdete rekrutační střediska a jejich pracoviště (RS/RP),
kde najdete krajská vojenská velitelství (KVV),
► cestu do AZ lze zahájit online, nebo osobně přímo RS/RP či na KVV.

Cesta do aktivní zálohy v několika krocích:

1. Základní informace

Základní informace o vstupu do aktivní zálohy i službě jako takové získá zájemce zde na webu kariera.army.cz (i jako pdf) nebo na webu aktivnizaloha.army.cz, dále také na každém rekrutačním středisku/pracovišti nebo krajském vojenském velitelství. Pro sledování aktualit ze světa AZ navštivte facebookový profil aktivní zálohy OS ČR. 

2. Online registrace do databáze zájemců

Otevřete tento registrační formulář „Voják v aktivní záloze", formulář řádně vyplňte a odešlete.

3. Návštěva rekrutační střediska nebo jeho pracoviště

Každému zájemci bude nabídnut termín schůzky na rekrutačním středisku nebo jeho pracovišti za účelem doplnění informací, podání žádosti o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a vyplnění dotazníku.

4. Vstupní lékařská prohlídka 

Uchazeč se podrobí lékařské prohlídce, jejíž součástí je i psychologické vyšetření. Na základě prohlídky mu bude vystaven posudek o zdravotní způsobilosti.

5. Vydání rozhodnutí o službě v AZ

Posledním krokem je vydání rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu, které vydává ředitel příslušného krajského vojenského velitelství.

6. Vojenský výcvik

Šest týdnů výcviku ve Vyškově představuje opravdový začátek služby vojáka v aktivní záloze!

Občan, který již v minulosti vykonal vojenskou činnou (či náhradní) službu, absolvuje první výcvik v rámci aktivní zálohy u konkrétní jednotky AZ, nikoliv ve Vyškově. Viz kapitolu O aktivní záloze OS ČR.

Fotografie v sekci: Mervyn Sterneck a archiv


Další informace najdete přímo na hlavním webu pro aktivní zálohu OS ČR, můžete si také stáhnout průvodce vojáka v záloze ve formátu pdf.

Buďte s aktivní zálohou OS ČR také na jejím Facebooku.

Podívejte se na na videa o výcviku a životě příslušníků v aktivní záloze na YouTube kanálu AČR.


OdpočítáváníTolik dní zbývá do nástupu nových vojáků z povolání do kurzu základní přípravy, který začíná 3. dubna 2017 ve Vyškově!

Důležité informace

FAQ
nejčastěji
pokládané dotazy

       ► Nábor do AČR
       ► Vojenské školy
       ► Aktivní záloha


„Neznámé" nebo
     „skryt
é" číslo na
     displeji vašeho
     telefonu...


Napište si o brožuru
      Profesionální voják
      nebo Aktivní záloha
      a dobrovolné vojenské
      cvičení. Zdarma vám je
      zašleme poštou...


Dne 29. 3. 2017 bude
      Rekrutační středisko
      Čechy uzavřeno.

Armáda nabírá kuchaře


© Agentura personalistiky AČR, odbor doplňování personálu, 2013 Created by CRS NETCOM (swiss)

MO ČR  |  AČR  |  AZ a DVC  |  VeV-VA Vyškov  |  Volná místa  |  Registrační formulář  |  Kontakty  |  Poradna